1128/1989

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Laki maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maatalousyrittäjän lomituspalveluista 4 päivänä tammikuuta 1985 annetun lain (2/85) 9 b§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1185/88) sekä

lisätään lakiin uusi 9 f§ seuraavasti:

2 luku

Lomituspalvelujen kesto

9 b §

Naispuolisella maatalousyrittäjällä on oikeus saada lomittaja sijaisapua varten raskauden ja synnytyksen vuoksi enintään 305 päivän ajaksi, joka alkaa 35 päivää ennen laskettua synnytysaikaa. Jos raskaus päättyy aikaisemmin kuin 35 päivää ennen laskettua synnytysaikaa, oikeus sijaisapuun alkaa raskauden päättymisestä. Jos lapsi syntyy kuolleena tai kuolee äitiysrahakautena tai äiti antaa lapsen tänä aikana ottolapseksi, oikeus sijaisapuun voi kestää enintään äitiysrahakauden ajan.


9 f §

Maatalousyrittäjällä on aikuiskoulutukseen osallistumisen vuoksi oikeus saada sijaisapua enintään viiden päivän ajaksi vuodessa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990

Hallituksen esitys 156/89
Sosiaalivaliok. miet. 21/89
Suuren valiok. miet. 132/89

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.