1115/1989

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1989

Asetus palkkaturva-asetuksen muuttamisesta

Työministerin esittelystä

muutetaan 5 päivänä joulukuuta 1973 annetun palkkaturva-asetuksen (883/73) 2§, 8§:n 1 momentti ja 9§,

sellaisina kuin niistä ovat 8§:n 1 momentti 12 päivänä lokakuuta 1984 annetussa asetuksessa (701/84) ja 9§ 7 päivänä syyskuuta 1979 annetussa asetuksessa (724/79), sekä

lisätään 8§:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

2 §

Palkkaturvahakemus on tehtävä lomakkeella, jonka kaavan työministeriö vahvistaa. Lomakkeita on pidettävä työntekijöiden ja työntekijäjärjestöjen maksuitta saatavana työvoimatoimistoissa.

8 §

Työvoimapiirin toimisto edustaa valtiota palkkaturvaan liittyvissä oikeudenkäynneissä ja huolehtii palkkaturvan maksamiseen perustuvan valtion saatavan perimisestä. Työministeriö voi pidättää näitä tehtäviä hoitoonsa jonkin asian tai asiaryhmän osalta.


Työvoimapiirin toimistolla on myös oikeus saada virka-apua työntekijän palkkasaatavan selvittämistä varten työsuojeluhallitukselta ja sen alaisilta työsuojelupiirien työsuojelutoimistoilta sen mukaan kuin työministeriö määrää.

9 §

Työministeriö voi myöntää palkkaturvalain 6§:n 3 momentissa tarkoitetun lykkäyksen maksun suoritukselle tai vapauttaa työnantajan kokonaan tai osaksi maksuvelvollisuudesta, jos valtion saatava ei ylitä 100 000 markkaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.