1103/1989

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1989

Asetus sosiaalipalveluista perittävistä maksuista annetun asetuksen 2 ja 5§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan 2 päivänä joulukuuta 1983 sosiaalipalveluista perittävista maksuista annetun asetuksen (887/83) 2§:n 1 momentti ja 5§, sellaisina kuin ne ovat, 2§:n 1 momentti 18 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1046/87) ja 5§ 9 päivänä joulukuuta 1988 annetussa asetuksessa (1075/88), seuraavasti:

2 §
Kotipalvelu

Sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9§:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta kodinhoitajan tai kotiavustajan antamasta kotipalvelusta peritään muulta kuin vähävaraiselta palvelunsaajalta maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Maksu peritään kunnan tai kuntainliiton päättämän korvausluokan mukaan. Maksu on ensimmäisessä korvausluokassa 3,00, toisessa 5,90, kolmannessa 9,60, neljännessä 13,10, viidennessä 17,70 ja kuudennessa 22,00 markkaa tunnilta. Maksu peritaan kuitenkin enintään 6 tunnilta vuorokaudessa ja 90 tunnilta kalenterikuukaudessa.


5 §
Laitoshuolto

Vanhainkodissa ja muussa huoltolaitoksessa järjestetystä jatkuvasta ympärivuorokautisesta laitoshuollosta peritään hoitoa saaneelta maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu, joka on hänen kuukautta kohti laskettujen tulojensa määrä, kuitenkin enintään 4 993 markkaa kalenterikuukaudelta.

Lyhytaikaisessa kuntouttavassa ympärivuorokautisessa hoidossa olevalta peritään kuitenkin 80 markkaa vuorokaudessa ja päivähoidossa olevalta 40 markkaa päivältä ja yöhoidossa olevalta 40 markkaa yöltä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.