1102/1989

Annettu Helsingissä 1102 päivänä joulukuuta 1989

Asetus sotilasvammalain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 17 a§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1948 sotilasvammalain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 17 a§ sellaisena kuin se on 29 päivänä kesäkuuta 1978 annetussa asetuksessa (519/78), näin kuuluvaksi:

17 a §

Sotilasvammalain 6§:n 3 momentissa tarkoitettujen välineiden, laitteiden ja muutostöiden korvaamista on etukäteen kirjallisesti haettava tapaturmavirastolta. Huomattavia kustannuksia aiheuttavan välineen, laitteen tai muutostyön tarve ja tarkoituksenmukaisuus on selvitettävä kunnallisen rakennustarkastusviranomaisen tai muun tapaturmaviraston hyväksymän asiantuntijan toimittamalla tutkimuksella. Muutoin noudatetaan mainittuja välineitä, laitteita ja muutostöitä korvattaessa soveltuvin osin, mitä vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (380/87) 9§:n 2 momentin nojalla asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta on säädetty.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.