1090/1989

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1989

Asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan ajoneuvojen rekisteröinnistä 22 päivänä syyskuuta 1989 annetun asetuksen (842/89) 51§:n 2 momentin e kohta,

muutetaan 23§ ja 53§:n 1 ja 2 momentti, sekä

lisätään 36§:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

23 §
Rekisteriotteen säilyttäminen ja mukanapito

Rekisteriotetta on säilytettävä huolellisesti. Viimeksi annetun rekisteriotteen tekninen osa on pidettävä mukana ajoneuvoa liikenteessä käytettäessä ja vaadittaessa esitettävä liikennettä valvovalle viranomaiselle. Perävaunua kuljetettaessa mukana on pidettävä joko rekisteriotteen tekninen osa tai sen enintään kuusi kuukautta aikaisemmin oikeaksi todistettu jäljennös.

36 §
Määräaika

2. Autorekisterikeskus voi sallia säädetyn määräajan ylityksen työtilanteen, töiden ruuhkautumisen tai muun vastaavan tilapäisen syyn vuoksi.

53 §
Ulkomailla rekisteröidyn perävaunun käyttö suomalaiseen vetoautoon kytkettynä

1. Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröityä perävaunua saa käyttää Suomessa rekisteröityyn vetoautoon kytkettynä, jos:

a) kokonaispainoltaan yli 3 500 kg:n perävaunua käytetään kansainväliseen huolintatoimeen välittömästi liittyvässä kuljetuksessa; tai

b) muuta perävaunua käytetään matkailu- tai esittelytarkoituksessa.

2. Käytön edellytyksenä on, että:

a) perävaunussa on rekisteröintivaltion tai Ahvenanmaan maakunnan rekisterikilpi ja kansallisuustunnus; ja

b) vetoauton kuljettajalla on perävaunun rekisteriote tai sen enintään kuusi kuukautta aikaisemmin oikeaksi todistettu jäljennös.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1989.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Raimo Vistbacka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.