1085/1989

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1989

Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen 18 ja 19§:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta 23 päivänä toukokuuta 1969 annetun asetuksen 19§:n 1 momentti sellaisena kuin se on 19 päivänä joulukuuta 1986 annetussa asetuksessa (974/86) ja

lisätään 18§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 16 päivänä joulukuuta 1977 annetulla asetuksella (936/77), siitä 23 päivänä joulukuuta 1988 annetulla asetuksella (1130/88) kumotun 2 momentin tilalle uusi 2 momentti, seuraavasti:

18 §

Jos sakkoa tuomittaessa on sovellettu rikoslain 2 luvun 4 c§:n (1082/89) säännöstä päiväsakkojen yhteisen rahamäärän vähimmäismäärästä, on kertyneet varat käytettävä ensin rikoslain 2 luvun 4 ja 4 a§:n (650/76) mukaan vahvistettujen päiväsakkojen yhteisen rahamäärän suorittamiseen.

19 §

Jolleivät sakotetun maksamat ja häneltä ulosotetut varat riitä lainvoiman saaneella päätöksellä tuomitun sakon koko määrän suorittamiseen eikä ole todennäköistä, että hänelle 11§:ssä tarkoitetun tilitysajan tai myönnettävän maksuajan kuluessa ilmaantuisi varoja sakon maksamiseen, täytäntöönpanosta huolehtivan ulosottomiehen tai -apulaisen on haastettava sakotettu muuntorangaistuksen määräämistä koskevaan oikeudenkäyntiin. Jos asiassa käy selville, että sakosta ei rikoslain 2 ja 7 luvun muuttamisesta annetun lain (650/86) voimaantulosäännöksen tai sakon vähimmästä rahamäärästä annetun asetuksen (1084/89) 2§:n mukaan saa määrätä muuntorangaistusta, tai jos haastamiselle on muu laissa säädetty este, täytäntöönpanokirja on palautettava täytäntöönpanoa pyytäneelle viranomaiselle. Milloin myöhemmin ilmenee syitä, joiden perusteella täytäntöönpanon jatkaminen on aiheellista, viranomaisen on lähetettävä sakko uudelleen täytäntöönpantavaksi.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.