1040/1989

Annettu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1989

Laki luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista 23 päivänä joulukuuta 1977 annetun lain 1§:n 2 momentti, 2§:n 6 ja 10 kohta sekä 5§:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 1§:n 2 momentti 22 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa (1022/83), 2§:n 6 kohta 13 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa (965/85), 2§:n 10 kohta 19 päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa (971/86), ja 5§:n 2 momentti 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1195/88), näin kuuluviksi:

1 §

Lainan myöntää osuuspankki, säästöpankki, liikepankki, Postipankki, kiinnitysluottopankki, Teollistamisrahasto Oy ja Suomen Vientiluotto Oy -nimiset luotto-osakeyhtiöt, vakuutusyhtiö tai työeläkelaitos, joita tässä laissa sanotaan luottolaitoksiksi.


2 §

Korkotukilainoja voidaan antaa:


6) Suomen ulkomaankaupan merikuljetuksiin käytettävien lastialusten ja yksinomaan lastin kuljetukseen tarkoitetun muun vesikuljetuskaluston hankintoihin ja peruskorjauksiin sekä ulkomailta käytettyinä ostettavien bruttovetoisuudeltaan alle 1 600 rekisteritonnin lastialusten hankintoihin;


10) maakaasun siirtoverkoston, kaasuvarastojen ja niihin liittyvien laitteiden sekä maakaasun jakeluverkoston ja maakaasua käyttävien laitosten rakentamiseen;


5 §

Edellä 2§:n 2 kohdassa tarkoitetuista lainoista hyväksyy korkotukilainoiksi vesiensuojeluinvestointien suorittamiseen annettavat lainat ympäristöministeriö sekä muut lainat maa- ja metsätalousministeriö ja korkohyvityksen suorittaa niiden osalta vesi- ja ympäristöhallitus. Edellä 2§:n 5 kohdassa tarkoitetut lainat hyväksyy korkotukilainoiksi ympäristöministeriö, 6 kohdassa tarkoitetut lainat liikenneministeriö sekä 7-11 kohdissa tarkoitetut lainat kauppa- ja teollisuusministeriö ja korkohyvityksen suorittaa niiden osalta valtiokonttori. Muiden lainojen osalta lainan hyväksyy korkotukilainaksi ja korkohyvityksen maksaa asianomainen keskusvirasto. Asianomainen ministeriö voi myös oikeuttaa alaisensa keskusviraston tai piirihallintoviranomaisen hyväksymään korkotukilainaksi määrältään enintään 1 000 000 markan suuruisen edellä 2§:n 2 sekä 5-11 kohdassa tarkoitetun lainan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990. Lain 2§:n 6 kohdassa tarkoitettuja korkotukilainoja voidaan kuitenkin antaa 1 päivänä kesäkuuta 1989 tai sen jälkeen tilattujen lastialusten hankintoihin.

Hallituksen esitys 162/89
Valtiovarainvaliok. miet. 60/89
Suuren valiok. miet. 144/89

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.