1023/1989

Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1989

Asetus ympäristöministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

kumotaan ympäristöministeriöstä 12 päivänä helmikuuta 1988 annetun asetuksen (143/88) 10§:n 1 momentin 14 kohta,

muutetaan 10§:n 1 momentin 11, 12, 15, 17, 18, 24, 25 ja 26 kohta, 12§:n 10, 11, 12 ja 14 kohta, 19§:n 2 momentti sekä 37§:n 5 ja 6 kohta,

näistä 10§:n 1 momentin 18 ja 24 kohta sekä 12§:n 12 ja 14 kohta sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä helmikuuta 1989 annetussa asetuksessa (176/89), sekä

lisätään 37§:ään uusi 7 kohta seuraavasti:

10 §

Ministeriössä on:


11) toimistoinsinöörejä;

12) erikoistutkijoita;


15) tiedotuspäällikkö ja tiedottaja;


17) kansainvälisten asiain sihteereitä;

18) kirjastonhoitaja;


24) osastosihteereitä, julkaisusihteereitä, tiedotussihteereitä, koulutussihteeri ja avustaja;

25) toimistosihteereitä, toimistovirkailijoita, piirtäjiä, tekstinkäsittelijöitä, puhelinvaihteen hoitaja ja puhelunvälittäjä; sekä

26) ylivirastomestari ja virastomestareita.


12 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:


10) yliarkkitehdillä arkkitehdin tutkinto;

11) yli-insinöörillä virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto ja toimistoinsinöörillä virkaan soveltuva insinöörin tutkinto;

12) neuvottelevalla virkamiehellä, ylitarkastajalla, erikoistutkijalla, erikoissuunnittelijalla, suunnittelijalla, koulutuspäälliköllä, tiedotuspäälliköllä, kansainvälisten asiain sihteerillä, kirjastonhoitajalla ja tiedottajalla virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto;


14) avustajalla, kamreerilla, kirjaajalla, pääkirjanpitäjällä, arkistonhoitajalla, tiedotussihteerillä ja koulutussihteerillä virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai opistotason tutkinto;


19 §

Osastopäällikön ollessa estynyt toimii hänen sijaisenaan ministerin määräämä apulaisosastopäällikkö, toimistopäällikkö tai muu virkamies.


37 §

Kaavoitus- ja rakennusosaston osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:


5) kaavoitus- ja rakennustoimen tutkimuksen vuosiohjelman hyväksymistä;

6) valtionosuuksien ja -avustusten myöntämistä, jollei jäljempänä toisin säädetä; sekä

7) ympäristöministeriölle valitusviranomaisena tehtyjä valituksia kaavoitus- ja rakennustoimen osalta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1989.

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.