990/1989

Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 1989

Asetus työministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Työministerin esittelystä

muutetaan työministeriöstä 12 päivänä toukokuuta 1989 annetun asetuksen (437/89) 13§:n 1 momentin 3 kohta ja

lisätään 14§:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

13 §

Kelpoisuusvaatimuksena ministeriön virkoihin on:


3) rakennusneuvoksen virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys valtion virastojen rakennustoimintaan ja lainsäädäntöneuvoksen virkaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä lainvalmistelutyössä tarvittava tutkimus- ja suunnittelutaito;


14 §

Lainsäädäntöneuvoksen nimittää valtioneuvosto.Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä marraskuuta 1989.

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.