984/1989

Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 1989

Laki valkuaisverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan valkuaisverosta 31 päivänä joulukuuta 1985 annetun lain 6§:n 1 momentti, 15§:n 1 momentti ja lain liitteenä oleva verotaulukko, sellaisina kuin ne ovat 18 päivänä marraskuuta 1988 annetussa laissa (958/88), näin kuuluviksi:

6 §

Jos maahan tuodaan rehuseosta, jonka valmistukseen on käytetty tässä laissa tarkoitettuja valkuaisrehuja, on valkuaisveroa suoritettava rehuseoksen sisältämän sanottujen rehujen raakavalkuaispitoisuuden perusteella 1,30 markkaa raakavalkuaiskiloa kohti. Jos maahantuoja ei esitä tästä selvitystä, vero määrätään tuotteen sisältämän kokonaisraakavalkuaispitoisuuden perusteella.


15 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Lukuun ottamatta maataloustuottajaa se, jolla on tämän lain voimaan tullessa varastossa muita kuin tuoteryhmiin 23-26 kuuluvia valkuaisrehuja, on velvollinen suorittamaan valkuaisveroa sanotuista valkuaisrehuista sen mukaan kuin tämän lain liitteessä A säädetään. Edellä tarkoitetun verovelvollisen on laadittava inventointiluettelo kyseisistä valkuaisrehuista ja toimitettava niitä koskeva veroilmoitus sille piiritullikamarille, jonka alueella varasto sijaitsee, viimeistään vuoden 1990 helmikuun loppuun mennessä.

Hallituksen esitys 126/89
Valtiovarainvaliok. miet. 49/89
Suuren valiok. miet. 123/89

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.