983/1989

Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 1989

Laki lannoiteverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan lannoiteverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annetun lain (881/79) 4§ ja 6§:n 1 momentti sekä 13§:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 4§ 9 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa laissa (532/89) ja 13§:n 1 momentti 2 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1019/88), näin kuuluviksi:

4 §

Lannoiteveroa on suoritettava 5 penniä kilolta 1 päivästä tammikuuta 1990 ja 15 penniä kilolta 15 päivästä kesäkuuta 1990 alkaen.

6 §

Milloin muita kuin 5§:n 4 kohdassa tarkoitettuja lannoitteita on käytetty metsän lannoitukseen, on käyttäjällä oikeus hakemuksesta saada vero takaisin valtioneuvoston määräämillä ehdoilla. Veronpalautusta ei kuitenkaan myönnetä, ellei palautuksen määrä ole vähintään 100 markkaa.


13 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980 ja on voimassa vuoden 1994 loppuun.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Hallituksen esitys 124/89
Valtiovarainvaliok. miet. 50/89
Suuren valiok. miet. 124/89

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.