966/1989

Annettu Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 1989

Ympäristöministeriön päätös eräiden korkotukilainojen koroista

Ympäristöministeriö on kunnille asuntoalueiden hankkimiseksi myönnettävästä korkotuesta 21 päivänä tammikuuta 1972 annetun lain (65/72) 7§:n 2 momentin, eräisiin lämmityslaitosinvestointeihin myönnettävistä korkotukilainoista 10 päivänä marraskuuta 1978 annetun lain (836/78) 5§:n 2 momentin, eräisiin lämmityslaitoshankkeisiin myönnettävistä lainoista ja korkotuesta 25 päivänä tammikuuta 1982 annetun lain (83/82) 10§:n 3 momentin ja vuokra-asuntolainojen korkotuesta 19 päivänä joulukuuta 1980 annetun lain (867/80) 5 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä viimeksi mainittu on 18 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (62 /85), hankittuaan asiasta Suomen Pankin lausunnon ja asian oltua valmistavasti valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsiteltävänä, päättänyt:

1 §

1)Luottolaitoksen perimä vuotuinen korko asuntoaluehankinnan korkotukiluotoista saa olla toistaiseksi enintään 9§12 prosenttia.

2)Luottolaitoksen perimä vuotuinen korko eräisiin lämmityslaitosinvestointeihin myönnetyistä korkotukilainoista saa olla toistaiseksi enintään 10 prosenttia.

3)Luottolaitoksen perimä vuotuinen korko lämmityslaitoshankkeiden korkotukilainoista saa olla ennen vuotta 1986 hyväksyttyjen korkotukilainojen osalta toistaiseksi enintään 10 prosenttia sekä 1.1.1986 lukien hyväksyttyjen korkotukilainojen osalta toistaiseksi enintään 10§12 prosenttia.

4)Lainanantajan perimä vuotuinen korko vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetussa laissa tarkoitetuista korkotukilainoista saa olla ennen vuotta 1986 hyväksyttyjen korkotukilainojen osalta toistaiseksi enintään 9§12 prosenttia sekä 1.1.1986 lukien hyväksyttyjen korkotukilainojen osalta toistaiseksi enintään 10 prosenttia.

2 §

Kiinnitysluottopankki voi kuitenkin periä 1§:n 2-4 kohdassa tarkoitetusta korkotukilainasta enintään §12 prosenttiyksikköä korkeampaa korkoa kuin se maksaa siitä obligaatiolainasta, josta korkotukilaina on myönnetty.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 1989 ja sitä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 1989 lukien.

Tällä päätöksellä kumotaan eräiden korkotukilainojen koroista 14 päivänä joulukuuta 1988 annettu ympäristöministeriön päätös (1101/88).

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 1989

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Vt. ylitarkastaja
Jouko Narikka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.