962/1989

Annettu Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 1989

Valtioneuvoston päätös täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivety-yhdisteiden sekä bromifluorikloorihiilivety- ja bromifluorihiilivety-yhdisteiden maahantuonnin rajoittamisesta

Valtioneuvosto on 25 päivänä tammikuuta 1982 annetun ilmansuojelulain (67/82) 9 a§:n nojalla, sellaisena kuin se on 14 päivänä elokuuta 1989 annetussa laissa (749/89), ympäristöministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Sellaisista valtioista, jotka eivät ole otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan osapuolia, peräisin olevien täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivety-yhdisteiden sekä bromifluorikloorihiilivety- ja bromifluorihiilivety-yhdisteiden maahantuonti on kielletty.

2 §

Täysin halogenoiduilla kloorifluorihiilivety-yhdisteillä tarkoitetaan tässä päätöksessä trikloorifluorimetaania (CFC13 eli CFC-11), diklooridifluorimetaania (CF2C12 eli CFC-12), triklooritrifluorietaania (C2F3C13 eli CFC-113), diklooritetrafluorietaania (C2F4C12 eli CFC-114) ja klooripentafluorietaania (C2F5C1 eli CFC-115).

Täysin halogenoiduilla bromifluorikloorihiilivety-yhdisteillä tarkoitetaan tässä päätöksessä bromiklooridifluorimetaania (CF2BrCl eli haloni 1211). Täysin halogenoiduilla bromifluorihiilivety-yhdisteillä tarkoitetaan tässä päätöksessä bromitrifluorimetaania (CF3Br eli haloni 1301) ja dibromitetrafluorietaania (C2F4Br2 eli haloni 2402).

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 1989

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Ylitarkastaja
Seppo Sarkkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.