959/1989

Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 1989

Asetus kehitysmaista peräisin olevien tavaroiden tulli- ja tuontimaksuetuuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan kehitysmaista peräisin olevien tavaroiden tulli- ja tuontimaksuetuuksista 31 päivänä joulukuuta 1971 annetun asetuksen (974/71) 2§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 4 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (931/87), sekä

lisätään asetukseeen uusi 2 a§ seuraavasti:

2 §

Tullitariffin ryhmien 1-24 seuraaviin nimikkeisiin kuuluvat tai jäljempänä erikseen mainitut kehitysmaista peräisin olevat ja niistä maahan tuodut tavarat ovat vapaat maataloustuotteiden tuontimaksuista tai tulleista. Muista kuin 2 a§:ssä mainituista sanottuihin ryhmiin kuuluvista tavaroista kannetaan voimassa oleva tuontimaksu tai tulli.


2 a §

Tullitariffin ryhmien 1-24 seuraaviin nimikkeisiin kuuluvista tai jäljempänä erikseen mainituista tavaroista kannetaan alennettu tulli seuraavasti:

ex 06.02.99 Koristekasveina käytettävät ruukkukasvit, ruukun tai multapaakun suurin läpimitta yli 6 cm (muut kuin kellokanervat ja niiden hybridit) 7,5 %/0,90 mk/kg

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 1989.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.