947/1989

Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 1989

Asetus opetusministeriöstä annetun asetuksen 24§:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan opetusministeriöstä 22 päivänä helmikuuta 1974 annetun asetuksen (171/74) 24§:n 1 momentin 18 kohta sellaisena kuin se on 10 päivänä helmikuuta 1989 annetussa asetuksessa (139/89), sekä

lisätään 24§:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on muutettuna 20 päivänä helmikuuta 1981, 20 päivänä helmikuuta 1987 sekä 5 päivänä helmikuuta 1988 annetuilla asetuksilla (157/81, 188/87 ja 129/88) ja mainitulla 10 päivänä helmikuuta 1989 annetulla asetuksella, uusi 18 a kohta seuraavasti:

24 §

Kelpoisuusehtona vaaditaan:


18) ylitarkastajan, kirjastonhoitajan, kulttuurisihteerin, taloussihteerin, tiedesihteerin, tiedotussihteerin, tietokonepäällikön, erikoistutkijan, tutkijan, suunnittelijan, esittelijän ja taloustarkastajan virkaan siihen soveltuva korkeakoulussa suoritettu tutkinto;

18 a) kielenkääntäjän virkaan siihen soveltuva tutkinto ja viran hoitamiseen tarvittava kielitaito;Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 1989.

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.