923/1989

Annettu Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 1989

Asetus Saimaan kanavan hoitokunnasta annetun asetuksen 2 ja 4§:n muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä muutetaan Saimaan kanavan hoitokunnasta 6 päivänä syyskuuta 1963 annetun asetuksen (436/63) 2§:n 1 momentti ja 4§,

näistä 2§:n 1 momentti sellaisena kuin se on 11 päivänä huhtikuuta 1986 annetussa asetuksessa (277/86), näin kuuluviksi:

2 §

Hoitokunnassa on sen puheenjohtajana toimivan Suomen valtuutetun lisäksi viisi jäsentä, joista yhden tulee edustaa ulkoasiainministeriötä, yhden liikenneministeriötä, yhden merenkulkuhallitusta, yhden rajavartiolaitosta ja yhden matkailun edistämiskeskusta.


4 §

Hoitokunnan puheenjohtajan, jäsenten, toimihenkilöiden ja asiantuntijoiden palkkioiden perusteet vahvistaa liikenneministeriö. Heidän matkakustannustensa korvauksesta on voimassa, mitä valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamisesta on säädetty tai määrätty.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1989.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Raimo Vistbacka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.