919/1989

Annettu Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 1989

Laki työsopimuslain 34§:n hoitovapaata koskevien säännösten voimaantulon muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Työntekijällä, jonka lapsi on syntynyt 1 päivänä tammikuuta 1987 tai sen jälkeen, on oikeus saada työsopimuslain 34§:n 1 momentissa tarkoitettua hoitovapaata siihen saakka, kun lapsi täyttää kolme vuotta.

2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1989. Voimassaolevien säännösten mukaisen hoitovapaan päättyessä kuukauden kuluessa ennen tämän lain voimaantuloa työntekijällä on kuitenkin oikeus jatkaa hoitovapaata 1§:ssä säädetyllä tavalla. Työsopimuslain 34 b§:n mukainen ilmoitus tässä laissa tarkoitetun hoitovapaan käyttämisestä on tehtävä viimeistään kuukautta ennen hoitovapaan alkamista. Ilmoitus voidaan tehdä ennen tämän lain voimaantuloa.

Tällä lailla kumotaan työsopimuslain muuttamisesta 11 päivänä tammikuuta 1985 annetun lain (30/85) voimaantulosäännöksen 2 ja 3 momentti.

Hallituksen esitys 96/89
Sosiaalivaliok. miet. 18/89
Suuren valiok. miet. 114/89

Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.