905/1989

Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1989

Asetus vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä muutetaan vankeinhoitolaitoksesta 14 päivänä helmikuuta 1986 annetun asetuksen 3 b, 4, 4 a, 5 ja 43§,

sellaisina kuin ne ovat, 3 b§ muutettuna 13 päivänä helmikuuta 1987 ja 31 päivänä joulukuuta 1987 annetuilla asetuksilla (135/87 ja 1230/87), 4§ mainitussa 13 päivänä helmikuuta 1987 annetussa asetuksessa, 5§ osittain muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella, 4 a§ 12 päivänä joulukuuta 1986 annetussa asetuksessa (918/86) sekä 43§ 17 päivänä helmikuuta 1989 annetussa asetuksessa (173/89), näin kuuluviksi:

3 b §

Apulaisosastopäällikkö ratkaisee vankeinhoitolaitoksen osalta oikeusministeriön vankeinhoito-osastolle kuuluvat asiat, jotka koskevat:

1) henkilökunnan virkavapautta sekä viran väliaikaista hoitoa;

2) viran hoidosta maksettavaa palkkausta;

3) vankeinhoito-osaston alaisen laitoksen johtajan vuosilomaa sekä virkamatkoja ja niistä aiheutuvien matkalaskujen hyväksymistä; ja

4) virkaehtosopimusten soveltamista.

4 §

Hallintotoimiston päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) luvan myöntämistä muulle kuin elinkaudeksi vankeuteen tuomitulle vangille poistua rangaistuslaitoksesta lyhyeksi ajaksi sekä tuon ajan lukemista rangaistusajaksi;

2) sen ajan lukemista rangaistusajaksi, minkä rangaistuksen täytäntöönpanon alkaminen on vangin syyttä viivästynyt tai rangaistuksen täytäntöönpano keskeytynyt;

3) rangaistusaikojen laskemisen oikeellisuutta yksittäistapauksissa; ja

4) rangaistustuomion oikaisemista tarkoittavan esityksen tekemistä.

4 a §

Täytäntöönpanotoimiston päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon lykkäämistä.

Täytäntöönpanotoimiston päällikkö ja oikeusministerin määräämä muu toimiston esittelijä ratkaisevat ilman esittelyä asiat, jotka koskevat vankeusrangaistuksen toimittamista täytäntöönpantavaksi.

5 §

Valvonta- ja koulutustoimiston päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat muun kuin elinkaudeksi vankeuteen tuomitun vangin määräämistä avolaitokseen ja muuhun viranomaiseen kuin tuomioistuimeen kuultavaksi kutsutun vangin päästämistä rangaistuslaitoksen ulkopuolelle.

Valvonta- ja koulutustoimiston päällikkö ja oikeusministerin määräämä muu toimiston esittelijä ratkaisevat ilman esittelyä asiat, jotka koskevat vankien sijoitusta rangaistuslaitoksiin vahvistettujen sijoitusohjeiden mukaisesti.

43 §

Vankilan johtajan ja vankimielisairaalan ylilääkärin sekä näiden ensimmäisiksi sijaisiksi määrättyjen virkamiesten eroamisikä on 63 vuotta.

Edellä 35§:n 1 momentin 5-10 ja 12-14 kohdassa mainitun laitoshallinnon virkamiehen eroamisikä on 63 vuotta. Yksinomaan toimistotyötä tekevän virkamiehen eroamisikä on kuitenkin 67 vuotta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1989.

Mitä edellä on 43§:n 1 momentissa säädetty, sovelletaan virkamieheen, joka on ennen asetuksen voimaantuloa täyttänyt tai täyttää 63 vuotta ennen 1 päivää maaliskuuta 1990, vasta sanotusta päivästä lukien.

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.