895/1989

Annettu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 1989

Asetus Kiinan kansantasavallan kanssa tekstiilituotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta 15 päivänä helmikuuta 1974 annetun lain (157/74) 1 ja 3§:n nojalla:

1 §

Pekingissä 20 päivänä huhtikuuta 1989 Suomen tasavallan ja Kiinan kansantasavallan välillä tehty sopimus tekstiilituotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen (SopS 99/86) muuttamisesta, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 6 päivänä lokakuuta 1989, on voimassa 1 päivästä toukokuuta 1989 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tullilaitoksen tehtävänä on seurata edellä mainitun sopimuksen nojalla tapahtuvaa tavaroiden maahantuontia.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 1989.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 70/89)

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Paasio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.