849/1989

Annettu Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 1989

Liikenneministeriön päätös ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

kumonnut ajoneuvoasetuksen täytäntöönpanosta annetun liikenneministeriön päätöksen (159/83) 1§:n 1 momentin e kohdan, 41-43, 83, 84, 107, 129, 150, 173-175, 194 ja 199§:n sekä 233§:n 1-3 momentin,

muuttanut 40 ja 172§:n, näistä 40§:n sellaisena kuin se on osittain muutettuna 12 päivänä kesäkuuta 1987 annetulla päätöksellä (548/87), ja

lisännyt päätökseen uuden 4 a§:n seuraavasti:

2 luku

Ajoneuvoja koskevia yleisiä määräyksiä

4 a §
Pyörät ja telat

1. Muiden ajoneuvojen kuin auton ja perävaunun renkaiden tulee olla ETRTO-normin tai muun vastaavan rengasvalmistajien laatiman normin mukaisia tai E-hyväksytty kyseisen ajoneuvoluokan renkaita koskevan säännön mukaisesti.

2. Renkaiden tulee olla asennetut vanteille, jotka ETRTO-normin tai muun vastaavan rengasvalmistajien laatiman normin mukaan ovat tarkoitetut kyseisen kokoiselle renkaalle.

3. Ajoneuvoon asennettavan muun kuin ajoneuvon valmistajan hyväksymän valurakenteisen pyörän tulee täyttää autorekisterikeskuksen erikseen asettamat vaatimukset.

4. Kumipäällysteisen telaketjun on oltava siten mitoitettu, että ajoneuvon kokonaispainosta telaketjun kautta tiehen kohdistuva paine on enintään 2,0 kp/cm2.

3 luku

Auto

40 §
Renkaat

1. Pinnoitetussa renkaassa on oltava E-sääntöjen tai DOT-järjestelmän edellyttämien merkintöjen lisäksi renkaan molemmilla puolilla pysyvä merkintä ''Pinnoitettu - Regummerad''.

2. Pinnoitetussa renkaassa tulee asetuksessa tarkoitettujen E-sääntöjen tai DOT-järjestelmän edellyttämien merkintöjen olla näkyvissä.

3. Uuden tehdasvalmisteisen samoin kuin pinnoitetun nastarenkaan toisella sivulla on oltava nastoittajan nimen tai tunnuksen ja nastatyypin hyväksymisnumeron käsittävä helposti luettava merkintä.

4. Henkilöauton rengas on varustettava kulutuspinnan kulumisen astetta osoittavilla kulutuspintaan nähden poikittaisilla kohoumilla, joiden korkeus uran pohjasta on 1,6 mm. Maastohenkilöauton renkaassa ei vaadita kulumista osoittavia kohoumia.

5. Autossa, jonka kokonaispaino on enintään 3500 kg, käytettävän renkaan kulutuspinnan uria ei saa lisätä eikä syventää. Muun auton renkaaseen saa tartuntakyvyn parantamiseksi tehdä lisäuria alkuperäisten urien suurimpaan syvyyteen asti tai teräskudoksisessa renkaassa ETRTO-normin ohjeita noudattaen normin sallimaan syvyyteen asti.

6. Renkaan saa täyttää muulla aineella kuin ilmalla tai kaasulla vain, jos auton rakenteellinen nopeus on enintään 50 km/h.

9 luku

Autojen perävaunut

172 §
Renkaat

1. Pinnoitetussa renkaassa on oltava E-sääntöjen tai DOT-järjestelmän edellyttämien merkintöjen lisäksi renkaan molemmilla puolilla pysyvä merkintä ''Pinnoitettu - Regummerad''.

2. Pinnoitetussa renkaassa tulee asetuksessa tarkoitettujen E-sääntöjen tai DOT-järjestelmän edellyttämien merkintöjen olla näkyvissä.

3. Uuden tehdasvalmisteisen samoin kuin pinnoitetun nastarenkaan toisella sivulla on oltava nastoittajan nimen tai tunnuksen ja nastatyypin hyväksymisnumeron käsittävä helposti luettava merkintä.

4. Perävaunussa, jonka kokonaispaino on enintään 3500 kg, käytettävän renkaan kulutuspinnan uria ei saa lisätä eikä syventää. Muun perävaunun renkaaseen saa tartuntakyvyn parantamiseksi tehdä lisäuria alkuperäisten urien suurimpaan syvyyteen asti tai teräskudoksisessa renkaassa ETRTO-normin ohjeita noudattaen normin sallimaan syvyyteen asti.

5. Renkaan saa täyttää muulla aineella kuin ilmalla tai kaasulla vain, jos perävaunun rakenteellinen nopeus on enintään 50 km/h.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1990. Päätöksen 40§:n 1 momentin ja 172§:n 1 momentin muutos koskee kuitenkin 1 päivänä tammikuuta 1992 tai sen jälkeen käyttöön otettavia renkaita. Päätöksen 43 ja 175§:ssä tarkoitettua nastarenkaan hyväksymistä ei ennen sanottujen pykälien kumoamista vaadita, jos nasta on hyväksytty 22 päivänä syyskuuta 1989 ajoneuvoasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen (848/89) mukaisesti.

Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 1989

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Toimistopäällikkö, yli-insinööri
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.