817/1989

Annettu Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 1989

Asetus vesiasetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä lisätään 6 päivänä huhtikuuta 1962 annettuun vesiasetukseen (282/62) siitä 19 päivänä syyskuuta 1986 annetulla asetuksella (690/86) kumotun 29§:n tilalle uusi 29§ seuraavasti:

2 luku

Ympäristönsuojelulautakunta

29 §

Ympäristönsuojelulautakunnan on ilmoitettava vesilain 10 luvun 3§:ssä tarkoitettua lupaa koskevan hakemuksen vireilletulosta asianomaiselle vesi- ja ympäristöpiirille. Siinä tapauksessa, että hakemuksessa tarkoitetusta tehtaasta tai laitoksesta olisi, jollei lupaa olisi haettu, tullut tehdä vesien suojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä annetussa asetuksessa (283/62) tarkoitettu ilmoitus, ympäristönsuojelulautakunnan on pyydettävä lausunto vesi- ja ympäristöpiiriltä.

Ympäristönsuojelulautakunnan on lähetettävä 1 momentissa tarkoitetussa asiassa antamansa päätös tiedoksi asianomaiselle vesi- ja ympäristöpiirille.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1989.

Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.