790/1989

Annettu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1989

Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

muuttanut ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä 14 päivänä joulukuuta 1982 annetun päätöksen (940/82) 1§:n, 4§:n 2 momentin 1 kohdan, 8§:n 1 momentin ja 18§:n 1 momentin, sekä

lisännyt päätöksen 3§:ään uuden 3 momentin ja 9§:ään uuden 2 momentin seuraavasti:

Soveltamisala
1 §

Tässä päätös koskee kuorma-autojen ja niihin kytkettyjen kokonaispainoltaan yli 3 500 kg:n perävaunujen kuormakoreja samoin kuin tällaisten ajoneuvojen kuormaamista ja kuorman kiinnittämistä. Päätös ei kuitenkaan koske kuorma-auton jatko-ohjaamoa, joka on seinällä erotettu muusta kuormatilasta.

Kuormakorin kiinnittäminen ajoneuvoon
3 §

Tämän pykälän määräyksiä ei sovelleta kiinteällä umpinaisella kuormakorilla varustettuun tehdasvalmisteiseen kuorma-autoon, jossa kuormatila liittyy välittömästi ohjaamorakenteeseen. Kippirakenteella varustetun kuormakorin kiinnittämiseen ajoneuvoon ei sovelleta 1 momentin 3 kohdan vaatimusta pystysuuntaiselle kiinnitykselle.

Kuormakorin etupääty tai vastaava ohjaamon suoja
4 §

Etupäätyä tai ohjaamon suojaa ei vaadita:

1) yksilölliseen kytkentään merkityssä puoliperävaunun vetoautossa, jos puoliperävaunussa on etupääty, eikä yksinomaan ristiinkytkentään merkityssä puoliperävaunun vetoautossa.


Kiinnityspisteiden nimellislujuus
8 §

Kuormakorissa olevien kiinnityspisteiden nimellislujuuksien tulee olla vähintään seuraavat:

Ajoneuvon tai kuormakorin kantavuus Lattiarakenteessa oleva kiinnityspiste Umpinaisen kuormakorin seinärakenteessa oleva kiinnityspiste
alle 3,5t 5kN 2,5kN
3,5-6,0t 10kN 5,0kN
yli 6,0t 20kN 5,0kN

Kiinnityspisteiden lukumäärä, sijainti ja muoto
9 §

Kiinteällä umpinaisella kuormakorilla varustettuun tehdasvalmisteiseen kuorma-autoon ei sovelleta 1 momentin vaatimuksia kiinnityspisteiden symmetrisestä sijoittamisesta ja keskinäisestä etäisyydestä pituussuunnassa, milloin erityinen rakenteellinen syy edellyttää näistä vaatimuksista poikkeamista.


Kuormakorin hyväksyminen
18 §

Ajoneuvon rekisteröintikatsastuksessa on esitettävä ajoneuvon pankkojen ja kuormakorin valmistajan todistus siitä, että kiinteän kuormakorin kiinnitys ajoneuvoon sekä vaihtokuormakorin kiinnityslaitteet täyttävät 3§:n vaatimukset, etupääty tai ohjaamon suoja 6§:n 1 momentin vaatimukset sekä pankot ja kuorman kiinnityspisteet niille asetetut lujuusvaatimukset. Kiinteällä umpinaisella kuormakorilla varustetusta tehdasvalmisteisesta kuorma-autosta, jossa kuormatila liittyy välittömästi ohjaamorakenteeseen, hyväksytään myös auton maahantuojan todistus.Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 1989.

Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1989

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Toimistopäällikkö, yli-insinööri
Reino Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.