783/1989

Annettu Helsingissä 1 päivänä syyskuuta 1989

Asetus Sibelius-Akatemian hallituksen vaalista vuonna 1989

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään Sibelius-Akatemiasta 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun lain (1068/79) 6§:n 1 ja 2 momentin nojalla:

1 §

Järjestettäessä Sibelius-Akatemian hallituksen vaalia vuonna 1989 asettaa rehtori vaaleja varten vaalilautakunnan.

Sibelius-Akatemiasta annetun asetuksen (561/80) 6§:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuista opiskelijoista ovat vaalioikeutettuja ne, jotka ovat viimeistään 8 päivänä syyskuuta 1989 ilmoittautuneet korkeakouluun.

Vaalioikeutetulla on 7 päivän kuluessa lopullisen vaaliluettelon julkistamisesta oikeus asettaa ehdokkaita hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaalia varten.

2 §

Ehdokkaat asetetaan jättämällä vaalilautakunnalle kahden vaalikelpoisen henkilön vaalilautakunnan vahvistamalla lomakkeella antama kirjallinen suostumus. Ehdokaslistassa toinen henkilö on ehdolla jäseneksi ja toinen henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

Vaalioikeutettu saa äänestää yhtä ehdokaslistaa.

Mikäli ehdokaslistoja ei ole asetettu enempää kuin jäseniä on valittavina, vaalilautakunta julistaa ehdokkaat valituiksi ilman vaalitoimitusta.

Ehdokaslistojen kesken ei voida muodostaa vaaliliittoja.

3 §

Äänestyksen tuloksen määräämiseksi asetetaan ehdokaslistat äänimäärien mukaiseen järjestykseen. Jos äänimäärät ovat yhtä suuret, ratkaistaan listojen keskinäinen järjestys arpomalla.

Vaalilautakunta julistaa valituksi äänestystuloksen mukaisessa järjestyksessä niin monta ehdokaslistaa kuin on valittavia.

4 §

Jos tämän asetuksen mukaisesti valittu jäsen ei enää kuulu korkeakouluun tai on pysyvästi estynyt toimimasta tehtävässään, tulee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi hänen varajäsenensä. Jos varajäsenkin on tullut pysyvästi estyneeksi, tulevat jäljellä olevaksi toimikaudeksi jäsenen ja varajäsenen tilalle ensimmäinen valitsematta jääneen ehdokaslistan jäsen ja varajäsen. Jos valitsematta jääneitä ehdokaslistoja ei enää ole, valitaan uusi jäsen ja varajäsen.

5 §

Hallituksen toimikausi alkaa vaalilautakunnan julkistettua vaalin tuloksen ja päättyy 31 päivänä heinäkuuta 1990.

6 §

Muilta osin hallituksen vaalista on voimassa, mitä 1§:n 2 momentissa mainitussa asetuksessa on säädetty.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä syyskuuta 1989.

Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.