765/1989

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1989

Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräistä karttajäljennöksistä ja -otteista perittävästä leimaverosta

Maa- ja metsätalousministeriö on 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 10 §:n nimikkeen Karttajäljennös tai -ote kohdalla olevan säännöksen nojalla, sellaisena kuin se on 2 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1021/88), päättänyt:

1 §

Maanmittaushallituksen, maanmittauskonttorin ja maanmittaustoimiston säilyttämistään toimituskartoista, rekisterikartoista, kaavojen pohjakartoista ja kaavakartoista antamat karttajäljennökset ja -otteet on kultakin karttalehdeltä varustettava leimalla seuraavin markkamäärin:

1.Käsin piirtämällä valmistetun karttajäljennöksen tai -otteen leimavero on 60 markkaa lisättynä 30 markalla kultakin täydeltä neliödesimetriltä, kuitenkin enintään 2 000 markkaa.

2.Mekaanisesti valmistettu karttajäljennös tai -ote

Koko enintään
A 4 A 3 A 2 A 1 A 0
mk mk mk mk mk
Diatsokopio
paperille 24 25 27 32 44
polyesterimuoville paksuus enintään 0,07 mm 42 51 69 87 139
paksuus enintään 0,10 mm 51 62 83 131 207
Siirtokopio
paperille 66 78 106 - -
polyesterimuoville 70 89 122 192 -
värillinen siirtokopio 89 130 200 - -
Valokuva- ja washoff kopio polyesterimuoville 97 118 159 217 379
Sähköstaattinen kopio paperille 23 30 - - -

Maanmittauskonttorin ja maanmittaustoimiston säilyttämistään rekisterikartoista antamat karttajäljennökset ja -otteet, silloin kun karttaotteisiin sisältyy tietoja myös korkeuselementiltä, on kultakin karttalehdeltä varustettava leimalla seuraavin markkamäärin:

Mekaanisesti valmistettu karttajäljennös tai -ote

Koko enintään
A 4 A 3 A 2 A 1 A 0
mk mk mk mk mk
Diatsokopio
paperille 28 34 45 48 63
polyesterimuoville paksuus enintään 0,07 mm 65 94 152 167 229
paksuus enintään 0,10 mm 73 106 173 197 307
Siirtokopio
paperille 71 87 122 - -
polyesterimuoville 93 121 193 279 -
värillinen siirtokopio 120 195 280 - -
Valokuva- ja washoff kopio polyesterimuoville 120 164 251 299 469
Sähköstaattinen kopio paperille 23 30 - - -

Muulle pohjalle tai muulla tavalla valmistetun karttajäljennöksen tai -otteen leimavero on 50 markkaa.

2 §

Tarkempia ohjeita päätöksen soveltamisesta antaa tarvittaessa maanmittaushallitus.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1989.

Tällä päätöksellä kumotaan eräistä karttajäljennöksistä ja -otteista perittävästä leimaverosta 3 päivänä huhtikuuta 1987 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (378/87).

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1989

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Ylitarkastaja
Raimo Vajavaara

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.