743/1989

Annettu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1989

Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta eräiltä osin Ranuan ja Pudasjärven kuntien välillä

Sisäasiainministeriö on kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (73/77) 14§:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Ranuan ja Pudasjärven kuntien välistä rajaa muutetaan eräiltä osin seuraavasti:

Ensimmäisen kerran uusi kunnan raja poikkeaa vanhasta rajasta Kivisuon kohdalla, jossa entinen kunnan raja leikkaa Ranuan kunnan Simojärven kylän tilan Ihme 36:4 Kivisuon palstan rajan pyykkien 13 ja 12 välillä. Tästä pisteestä uusi kunnan raja kääntyy koilliseen pitkin Ihmeen tilan ja valtionmaan välistä rajaa pyykkiin 12. Tästä raja kääntyy kaakkoon pyykkiin 15 ja edelleen lounaaseen pyykkiin 28. Pyykistä 28 uusi kunnan raja kääntyy kaakkoon ja jatkuu pitkin Simojärven kylän Nikkilän tilan 50:4 ja valtionmaan välistä rajaa ensin pyykkiin 27 ja edelleen pyykkien 26, 25 ja 24 kautta pyykkiin 14 Ihmeen tilan rajalla. Pyykistä 14 uusi raja kääntyy luoteeseen ja jatkuu Ihmeen tilan ja valtionmaan rajaa siihen pisteeseen, jossa pyykkien 14 ja 13 välinen raja leikkaa vanhan kunnan rajan.

Toisen kerran uusi kunnan raja poikkeaa vanhasta rajasta Isokankaan kohdalla siinä pisteessä, jossa kunnan raja leikkaa Simojärven kylän Rytilän tilan 43:6 Isokankaanloman palstan pyykkien 9 ja 101 välisen rajan. Tästä pisteestä uusi raja jatkuu pitkin Rytilän tilan ja valtionmaan välistä rajaa ensin itään pyykkiin 101, jatkuen tästä etelään pyykkiin 11 ja länteen kohti pyykkiä 12, kunnes se kohtaa vanhan kunnan rajan.

Kolmannen kerran uusi kunnan raja poikkeaa vanhasta rajasta Mämmiojan kohdalla pyykissä 10, josta uusi raja kääntyy pohjoiseen pitkin Sarajärven kylän Saraharjun tilan 1:41 ja Ranuan kylän Kotikorven tilan 187 välistä rajaa ensin pohjoiseen pyykkiin 5, ja sitten seuraten edellä mainittua rajaa pyykkien 4, 3, 2, 1 ja 139 kautta entisellä rajalla olevaan pyykkiin 144, jossa se yhtyy vanhaan kunnan rajaan.

Neljännen kerran uusi kunnan raja poikkeaa vanhasta rajasta Nuorunkaojan kohdalla pyykissä 9, josta se kääntyy pohjoiseen ja noudattaa Sarajärven kylän tilan Sarala 1:29 ja Ranuan kylän tilan Kotikorpi 187 välistä rajaa kulkien pyykkien 133, 134, 135 ja 136 kautta pyykkiin 161. Tästä uusi raja jatkuu Saralan tilan ja Simojärven kylän tilan Lisäkoivu 6:36 välistä rajaa lounaaseen pyykkiin 137 kääntyen sitten kaakkoon pyykkiin 10, jossa raja yhtyy vanhaan kunnan rajaan.

Viidennen kerran uusi kunnan raja poikkeaa vanhasta rajasta Impiölammensuon kohdalla Ranuan kylän Impiönlamminsuon tilan 113:1 ja valtionmaan välisellä rajalla pyykissä 11. Tästä pyykistä uusi raja kääntyy kaakkoon ja jatkuu toisaalta pitkin Impiönlamminsuon tilan, Ketolan tilan 11:40 ja Harjun tilan 11:46 ja toisaalta valtionmaan välistä rajaa ensin pyykkiin 111 ja edelleen pyykkien 112, 113, 114 ja 5 kautta pyykkiin 12, jossa se yhtyy vanhaan kunnan rajaan.

Kuudennen kerran uusi kunnan raja poikkeaa vanhasta rajasta Mustankengänsuon kohdalla pisteessä, jossa Ranuan kunnan Ranuan kylän tilojen Ketola 11:40 ja Kotiaho 11:45 välinen raja leikkaa kunnan rajan. Tästä pisteestä uusi raja kääntyy luoteeseen ja jatkuu toisaalta valtionmaan ja toisaalta tilojen Ketola 11:40 ja Harjula 9:25 välistä rajaa siihen pisteeseen, jossa lounaasta tulevan vanhan kunnan rajan jatke kohtaa Harjulan tilan rajan. Tästä pisteestä uusi kunnan raja kääntyy lounaaseen ja jatkuu pitkin mainittua rajan jatketta pyykkiin 24 vanhalla kunnan rajalla.

Seitsemännen kerran uusi kunnan raja poikkeaa vanhasta rajasta Reposuon kohdalla pisteessä, jossa vanha kunnan raja leikkaa Ranuan kunnan Ranuan kylän tilan Metsäkelakoski 39:1 rajan pyykkien 7 ja 8 välillä. Tästä pisteestä uusi raja kääntyy etelään ja jatkuu toisaalta pitkin valtionmaan ja toisaalta tilojen Metsäkelakoski 39:1 ja Kuusisto 21 välistä rajaa ensin pyykkiin 7 ja edelleen pyykkien 6 ja 5 kautta Kuusiston tilan lounaiskulmassa olevaan pyykkiin 5. Tässä raja kääntyy pohjoiseen siihen pisteeseen, jossa vanha kunnan raja leikkaa pyykkien 5 ja 6 välisen rajan.

Kahdeksannen kerran uusi kunnan raja poikkeaa vanhasta rajasta Hanhilammen kohdalla pyykissä 24. Tästä kunnan raja kääntyy kaakkoon ja jatkuu toisaalta valtionmaan ja toisaalta tilojen Hanhiaho 42:1 ja Hanhilampi 42:2 välistä rajaa ensin pyykkiin 25, josta se jatkuu lounaaseen pyykkiin 26 ja edelleen luoteeseen pyykkiin 27, jossa se yhtyy vanhaan kunnan rajaan.

Yhdeksännen kerran uusi kunnan raja poikkeaa vanhasta rajasta Hanhiojan kohdalla siinä pisteessä, jossa vanha kunnan raja leikkaa Ranuan kunnan Ranuan kylän Rinteen tilan 8:30 Hanhiojan palstan itärajan. Tästä pisteestä uusi kunnan raja kääntyy ja jatkuu Rinteen tilan ja valtionmaan välistä rajaa ensin pyykkiin 18 ja edelleen pyykkien 17, 16 ja 15 kautta pyykkiin 9, jossa se yhtyy vanhaan kunnan rajaan.

Kymmenennen kerran uusi kunnan raja poikkeaa vanhasta rajasta Kokkokylän kohdalla Ranuan kunnan Ranuan kylän tilan Haarahiltunen 7:28 ja Pudasjärven kunnan Siuruan kylän tilan Kuoppala 55:2 välisellä rajalla olevassa pyykissä 5. Tästä uusi kunnan raja kääntyy etelään ja jatkuu pitkin toisaalta Ranuan kunnan Ranuan kylän tilojen Haarahiltunen 7:28, Koivuketo 7:12 ja Aittala 7:19 sekä toisaalta Pudasjärven kunnan Siuruan kylän tilojen Kuoppala 55:2, Laitala 36:4 ja valtionmaan välistä rajaa pyykin 4 kautta pyykkiin 9 Siuruan kylän tilan Aho 39:8 vastaisella rajalla. Tästä pisteestä uusi raja kääntyy luoteeseen ja jatkuu Ahon tilan ja Aittalan tilan välistä rajaa Siuruanjoen rannassa olevaan pyykkiin 8, siitä Siuruanjoen yli pyykkiin 7, josta edelleen Pudasjärven kunnan Siuruan kylän tilojen Onnela 39:5 ja Aho 39:8 sekä Haarahiltusen tilan välistä rajaa pyykkiin 7 vanhalla kunnan rajalla.

Yhdennentoista kerran uusi kunnan raja poikkeaa vanhasta rajasta Korpijärven kohdalla pyykissä 344, josta uusi raja jatkuu länteen pitkin valtionmaan ja Ranuan kunnan Ranuan kylän tilan Korpivaara 200:2 välistä rajaa ensin pyykkiin 345, josta se kääntyy pohjoiseen, kunnes se kohtaa vanhan kunnan rajan.

2 §

Pudasjärven kunnasta siirretään Ranuan kuntaan seuraavat tilat, tilanosat ja alueet:

1) Ranuan kylästä kokonaan tilat Aittala 7:19 ja Isoniemi 11:22 sekä tilasta Koivuketo 7:12 Kotipalsta, tilasta Haarahiltunen 7:28 osa Kotipalstaa, tilasta Rinne 8:30 osa Hanhiojan palstaa, tilasta Ketola 11:40 Impiölammenpalsta, tilasta Harju 11:46 Impiölammenpalsta, tilasta Kuusisto 21 osa Kotipalstaa, tilasta Metsäkelakoski 39:1 osa Kotipalstaa, tilasta Hanhiaho 42:1 osa Kotipalstaa, tilasta Hanhilampi 42:2 osa Kotipalstaa, tilasta Impiönlamminsuo 113:1 osa Impiölamminsuonpalstaa ja tilasta Korpivaara 200:2 osa Korpivaaran palstaa;

2) Simojärven kylästä tilasta Ihme 36:4 osa Kivisuon palstaa, tilasta Rytilä 43:6 osa Isokankaanloman niittypalstaa ja tilasta Nikkilä 50:4 Kivisuon palsta; sekä

3) edellä mainittujen tilojen ja tilanosien alueilla olevat Kelahaaran jakokunnan yhteinen vesialue Impiölammessa ja Impiölammenojassa, Haarahiltusen jakokunnan yhteinen vesialue Hanhiojassa ja Siuruanjoessa sekä muut yleiset ja yhteiset alueet.

3 §

Ranuan kunnasta siirretään Pudasjärven kuntaan seuraavat tilanosat ja alueet:

1) Sarajärven kylästä tilasta Sarala 1:29 osa Kolmikannan palstaa ja tilasta Saraharju 1:41 osa Navettakankaan palstaa; sekä

2) edellä mainittujen tilanosien alueilla olevat Sarajärven jakokunnan yhteinen vesialue Mämmiojassa ja Nuorunkaojassa, entisen kunnan rajan ja nyt määrätyn uuden kunnan rajan väliin jäävä osa valtionmaata Mustankengänsuolla sekä muut yleiset ja yhteiset alueet.

4 §

Siirrot eivät aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1989

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Nuorempi hallitussihteeri
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.