742/1989

Annettu Naantalissa 28 päivänä heinäkuuta 1989

Asetus raittiustyöasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan 4 päivänä maaliskuuta 1983 annetun raittiustyöase>tuksen (233/83) 2 ja 3§ sekä

lisätään 1§:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

1 §

Kunnanvaltuuston päättäessä raittiustyölain 4§:n 2 momentin nojalla, että raittiustyölain 4§:n 1 momentissa tarkoitetuista raittiuslautakunnan tehtävistä huolehtii muu lautakunta tai kunnanhallitus, raittiuslautakunnan tehtävät tulee siirrossa säilyttää yhtenä kokonaisuutena.

2 §

Raittiustyölain 6§:ssä tarkoitetun viranhaltijan virkanimikkeenä on raittiustoimen johtaja, raittiussihteeri tai raittiusohjaaja. Muuhun kunnan virkaan yhdistetyn viran virkanimikkeeseen tulee sisältyä edellä mainittu virkanimike. Lisäksi kunnassa voi olla muuta raittiustyön ammatillista ja avustavaa henkilöstöä, joiden virkanimikkeet määräytyvät tehtävien mukaan.

3 §

Kelpoisuusvaatimuksena kunnan raittiustyön virkoihin on:

1)raittiustoimen johtajalla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai raittiussihteerin opintolinjan tutkinto taikka virkaan soveltuva muu opistoasteen tutkinto ja tehtävän edellyttämä perehtyneisyys raittiustyöhön;

2)raittiussihteerillä ja raittiusohjaajalla raittiussihteerin opintolinjan tutkinto tai virkaan soveltuva opistoasteen tutkinto taikka raittiussihteerin tutkinto; sekä

3)muussa tehtävässä olevalla raittiustyön viranhaltijalla virkaan soveltuva koulutus.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä >elokuuta 1989.

Edellä 3§:n 1 momentin estämättä tämän asetuksen voimaan tullessa virassa oleva henkilö on edelleen kelpoinen kunnan raittiustyön vastaavaan virkaan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Naantalissa 28 päivänä heinäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.