729/1989

Annettu Naantalissa 28 päivänä heinäkuuta 1989

Laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain 1 ja 8§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta 11 päivänä heinäkuuta 1986 annetun lain (531/86) 1§:n 1 ja 2 momentti ja 8§:n 2 momentti näin kuuluviksi:

1 §
Soveltamisala

Ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta kelpoisuudesta julkiseen virkaan ja toimeen säädetään tässä laissa.

Asetuksella voidaan säätää, että tätä lakia sovelletaan ulkomailla muussakin oppilaitoksessa kuin korkeakoulussa suoritettuihin opintoihin, joita vastaavat opinnot Suomessa ovat korkeakouluopintoja.


8 §
Rinnastamispäätös

Hakemuksen voi tehdä ulkomailla korkeakoulututkinnon tai korkeakoulun opintosuorituksen suorittanut henkilö. Hakijan on toimitettava opetusministeriölle hakemuksen käsittelyä varten tarvittavat selvitykset suorittamistaan opinnoista.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1989.

Hallituksen esitys 6/89
Toisen lakivaliok. miet. 6/89
Suuren valiok. miet. 105/89

Naantalissa 28 päivänä heinäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.