727/1989

Annettu Naantalissa 28 päivänä heinäkuuta 1989

Laki kunnallislain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 10 päivänä joulukuuta 1976 annettuun kunnallislakiin (953/76) uusi näin kuuluva 74 a§:

74 a §
Ulkomaalaisen kelpoisuus kunnan virkaan

Kunnan virkaan voidaan nimittää muukin kuin Suomen kansalainen.

Kunnanjohtajan ja apulaiskunnanjohtajan virkaan voidaan kuitenkin nimittää vain Suomen kansalainen. Muuhun välittömästi kunnanhallituksen alaiseen kunnan keskushallinnon johtavaan virkaan sekä asemaltaan tällaiseen virkaan rinnastettavaan hallinonalan johtavaan virkaan voidaan nimittää vain Suomen kansalainen, jollei kunnan virkasäännössä ole toisin määrätty. Välittömästi kuntainliiton liittohallituksen alaiseen kuntainliiton virkaan voidaan nimittää vain Suomen kansalainen, jollei kuntainliiton virkasäännössä ole toisin määrätty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1989.

Hallituksen esitys 6/89
Toisen lakivaliok. miet. 6/89
Suuren valiok. miet. 105/89

Naantalissa 28 päivänä heinäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.