726/1989

Annettu Naantalissa 28 päivänä heinäkuuta 1989

Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eduskunnan virkamiehistä 31 päivänä joulukuuta 1987 annetun lain (1255/87) 7§:n edellä oleva väliotsikko ja

lisätään lakiin uusi 7 a§ seuraavasti:

Virkojen täyttäminen
7 a §

Edellä 4§:n 2 momentissa tarkoitettuihin virkoihin voidaan nimittää vain Suomen kansalainen.

Kansliatoimikunta voi päättää, että vain Suomen kansalainen voidaan nimittää muuhun sellaiseen virkaan, johon liittyy huomattavaa julkisen vallan käyttämistä tai jolla on merkitystä valtion turvallisuuden tai muun huomattavan yleisen edun kannalta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1989.

Hallituksen esitys 6/89
Toisen lakivaliok. miet. 6/89
Suuren valiok. miet. 105/89

Naantalissa 28 päivänä heinäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.