700/1989

Annettu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1989

Sisäasiainministeriön päätös rajan määräämisestä eräiltä osin Kuopion kaupungin, Kaavin, Juankosken, Polvijärven, Siilinjärven, Tuusniemen ja Vehmersalmen kuntien välillä

Sisäasiainministeriö on kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (73/77) 14§:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Juankosken ja Kaavin kuntien välisen rajan sijainti määrätään eräiltä osin seuraavasti:

Vuotjärven Hirvilahdessa Juankosken ja Kaavin kuntien välinen ennestään määräämätön raja määrätään noudattamaan 14 päivänä syyskuuta 1981 Kuopion läänin maanmittauskonttorissa hyväksytyn toimituksen n:o 106353 karttaan merkittyä rajaa siten, että se alkaa Juankosken kunnan Hirvisaaren kylän Lahdenpohjan tilan 1:16 ja Kaavin kunnan Hirvisaaren kylän Särkilahden tilan 7:8 välisellä rajalla olevasta pyykistä n:o 40 ja jatkuu edellä mainitun rajan suuntaisena Hirvisaaren jakokunnan vesialueella 20 metriä pisteeseen A, josta suoraan lounaaseen 198 metriä Heinälammesta laskevan puron suuhun, missä ehdotettu uusi raja yhtyy vanhaan kuntien väliseen rajaan.

2 §

Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan välisen rajan sijainti määrätään eräiltä osin seuraavasti:

Karpjärvessä Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan välinen ennestään määräämätön raja määrätään noudattamaan 14 päivänä syyskuuta 1981 Kuopion läänin maanmittauskonttorissa hyväksytyn toimituksen n:o 106348 kartalle merkittyä rajaa siten, että se alkaa Kuopion kaupungin Toivalan kylän Rajaharjun tilan 6:24 ja Siilinjärven kunnan Hakkaralan kylän Karpinrannan tilan 1:113 välisellä rajalla olevasta pyykistä n:o 10 ja jatkuu Toivalan jakokunnan vesialueella itäkoilliseen 270,5 metriä Kuopion kaupungin Toivalan kylän Karpin tilan 14:4 ja Siilinjärven kunnan Hakkaralan kylässä olevan pakkolunastusyksikön 1:134 välisellä rajalla olevaan pyykkiin n:o 17, missä ehdotettu uusi raja yhtyy vanhaan kuntien väliseen rajaan.

3 §

Kuopion kaupungin ja Tuusniemen kunnan välisen rajan sijainti määrätään eräiltä osin seuraavasti:

Navasjärven Karvolanlahdella Kuopion kaupungin ja Tuusniemen kunnan välinen ennestään määräämätön raja määrätään noudattamaan 14 päivänä syyskuuta 1981 Kuopion läänin maanmittauskonttorissa hyväksytyn toimituksen n:o 106350 kartalle merkittyä rajaa siten, että se alkaa Kuopion kaupungin Riistaveden kylän Navasjärven tilan 17:3 ja Tuusniemen kunnan Riistaveden kylän Pajarinteen tilan 2:1 välisellä rajalla olevasta pyykistä n:o 4 ja jatkuu Västinniemen jakokunnan vesialueella itäkaakkoon 781 metriä kihlakunnanoikeuden 27 päivänä maaliskuuta 1913 vahvistamassa vesipiirirajankäyntitoimituksessa n:o 9441 määrättyyn Västinniemen jakokunnan ja Melaniemen jakokunnan väliseen vesipiirirajapyykkiin n:o 1, missä ehdotettu uusi raja yhtyy vanhaan kuntien väliseen rajaan.

Tuusjärvessä Kuopion kaupungin ja Tuusniemen kunnan välinen ennestään määräämätön raja alkaa Kuopion kaupungin Syrjänsaaren kylän Lippolan tilan 8:16 ja Tuusniemen kunnan Tuusjärven kylän Kankaanrannan tilan 1:95 välisellä rajalla olevasta pyykistä n:o 8 ja jatkuu Savolan jakokunnan ja Tuusjärven jakokunnan välisen vesipiirirajan, joka on määrätty kihlakunnanoikeuden 27 päivänä maaliskuuta 1913 vahvistamassa vesipiirirajankäynnissä n:o 9441, kulmapisteiden 132, 131 ja 130 kautta edellä mainittujen jakokuntien ja Melaniemen jakokunnan yhteiseen vesipiirirajapyykkiin n:o 129, josta Savolan jakokunnan vesialueen poikki länsiluoteeseen 866 metriä Kuopion kaupungin Syrjänsaaren kylän Järventauksen tilan 8:5 ja Tuusniemen kunnan Syrjänsaaren kylän Pellonniemen tilan 9:6 välisellä rajalla olevaan pyykkiin n:o 4, missä ehdotettu uusi raja yhtyy vanhaan kuntien väliseen rajaan.

4 §

Kuopion kaupungin ja Vehmersalmen kunnan välisen rajan sijainti määrätään eräiltä osin seuraavasti:

Kallaveden Särkilahdessa Kuopion kaupungin ja Vehmersalmen kunnan välinen ennestään määräämätön raja määrätään kulkemaan Antikkalan jakokunnan ja Holoppalan jakokunnan kihlakunnanoikeuden 25 päivänä helmikuuta 1907 vahvistaman vesipiirirajan rajalinjan 44-43 jatkeena pyykistä n:o 43 alkaen pohjoiseen pisteeseen A, jossa se leikkaa Vehmersalmen kunnan Ritoniemen kylän tilan Siltasalo 4:8 luoteisrajan 3-12 jatkeen. Pisteestä A raja kulkee edellä mainittuun rajapyykkiin n:o 12, missä ehdotettu uusi raja yhtyy vanhaan kuntien väliseen rajaan.

Kuopion kaupungin ja Vehmersalmen kunnan välinen raja alkaa Kuopion kaupungin Ritoniemen kylän tilan Honkala 5:16 rajapyykistä n:o 15 ja kulkee sanotun tilan rajalinjan 3-15 suuntaisena lounaaseen kunnes se leikkaa Antikkalan ja Holoppalan jakokunnan välisen rajan pisteessä B, missä ehdotettu uusi raja yhtyy vanhaan kuntien väliseen rajaan.

Kaijanjärvessä Kuopion kaupungin ja Vehmersalmen kunnan välinen ennestään määräämätön raja määrätään kulkemaan Kuopion kaupungin Ritoniemen kylän Kaitamäen tilan 7:11 rajapyykistä n:o 9 Kaijanjärven poikki pohjoiseen Kuopion kaupungin Ritoniemen kylän Vehmalan tilan 7:9 rajapyykkiin n:o 16, missä ehdotettu uusi raja yhtyy vanhaan kuntien väliseen rajaan.

Kohmanvedessä Kuopion kaupungin ja Vehmersalmen kunnan välinen ennestään määräämätön raja määrätään noudattamaan 14 päivänä syyskuuta 1981 Kuopion läänin maanmittauskonttorissa hyväksytyn toimituksen n:o 106354 karttaan merkittyä rajaa siten, että se alkaa Kuopion kaupungin Riistaveden kylän Viitaharjun tilan 16:57 ja Vehmersalmen kunnan Riistaveden kylän Kotirannan tilan 17:60 välisellä rajalla olevasta pyykistä n:o 3 ja jatkuu edellä mainitun rajan suuntaisena 20 metriä pisteeseen A, josta edelleen Lanninsalon jakokunnan vesialueella ensin luoteeseen 89 metriä, sitten lounaaseen 220 metriä, sitten kaakkoon 792 metriä ja edelleen etelälounaaseen 500 metriä kihlakunnanoikeuden 2 päivänä syyskuuta 1912 vahvistamassa vesipiirirajankäyntitoimituksessa n:o 9122 määrättyyn Lanninsalon ja Ohtaanniemen jakokuntien väliseen vesipiirirajapyykkiin n:o 122, missä ehdotettu uusi raja yhtyy vanhaan kuntien väliseen rajaan.

5 §

Tuusniemen ja Vehmersalmen kuntien välisen rajan sijainti määrätään eräiltä osin seuraavasti:

Pahkalammessa Ala-Siikajärvessä ja Kohmanveden Siikalahdessa ja niiden välillä Tuusniemen ja Vehmersalmen kuntien välinen ennestään määräämätön raja määrätään kulkemaan Tuusniemen kunnan Litmaniemen kylän Kaunisniemen tilan 2:30 ja Vehmersalmen kunnan Litmaniemen kylän Virrankorvan tilan 4:51 välisellä rajalla olevasta pyykistä n:o 2 edellä mainitun rajan suuntaisena 20 metriä ja edelleen Kuopion läänin maanmittauskonttorissa 24 päivänä syyskuuta 1981 hyväksytyn toimituksen n:o 106552 karttaan merkityllä tavalla lounaaseen Pahkajoen suuhun ja Pahkajokea pitkin joen keskiviivaa noudattaen Ala-Siikajärveen, jossa lounaaseen 112 metriä Ohtaanniemen jakokunnan ja Ropan jakokunnan välisellä rajalla olevaan pisteeseen B. Pisteestä B raja jatkuu Ohtaanniemen jakokunnan ja Ropan jakokunnan välistä kihlakunnanoikeuden 2 päivänä syyskuuta 1912 vahvistamaa vesirajaa Siikajoen suuhun, josta edelleen Siikajoen keskiviivaa noudattaen Siikalahteen Ohtaanniemen jakokunnan ja Ropan jakokunnan väliseen toimituksessa n:o 9122 määrättyyn vesipiirirajapyykkiin n:o 179, josta edellä mainittujen jakokuntien välisen vesipiirirajan kulmapisteiden n:ot 141 ja 142 kautta pisteeseen C ja siitä koilliseen Tuusniemen kunnan Litmaniemen kylän Siikarannan tilan 2:28 ja Vehmersalmen kunnan Litmaniemen kylän Rantaharjun tilan 3:33 välisellä rajalla olevaan pyykkiin n:o 20, missä ehdotettu uusi raja yhtyy vanhaan kuntien väliseen rajaan.

Hirvijärvessä ja Vehmasjoessa Tuusniemen ja Vehmersalmen kuntien välinen ennestään määräämätön raja määrätään noudattamaan 24 päivänä syyskuuta 1981 Kuopion läänin maanmittauskonttorissa hyväksytyn toimituksen n:o 106352 kartalle merkittyä rajaa siten, että se alkaa Tuusniemen kunnan Tuusniemen kylän Autiohovin tilan 21:2 ja Vehmersalmen kunnan Horsmastenlahden kylän Metsä-Hoikanmäen tilan 1:17 välisellä rajalla olevasta pyykistä n:o 126 ja jatkuu Tuusniemen jakokunnan vesialueella Hirvijärvessä lounaaseen 701 metriä Vehmasjoen suuhun, josta edelleen Vehmasjokea pitkin sen keskiviivaa noudattaen Tuusniemen kunnan Tuusniemen kylän Vehmasmäen tilan 14:65 ja Vehmersalmen kunnan Vehmersalmen kylän Kallainmäen tilan 7:32 välisellä rajalla olevaan pyykkiin n:o 132, missä ehdotettu uusi raja yhtyy vanhaan kuntien väliseen rajaan.

Suvasveden Ukonlahdessa Tuusniemen ja Vehmersalmen kuntien välinen ennestään määräämätön raja määrätään noudattamaan 29 päivänä syyskuuta 1981 Kuopion läänin maanmittauskonttorissa hyväksytyn toimituksen n:o 106346 karttaan merkittyä rajaa siten, että se alkaa Tuusniemen kunnan Kartansalon kylän Rajanotkon tilan 1:52 ja Vehmersalmen kunnan Enonsalon kylän Harjulan tilan 2:43 välisellä rajalla olevasta pyykistä n:o 12 ja jatkuu edellä mainitun rajan suuntaisena 150 metriä Kartansalon jakokunnan vesialueella pisteeseen A, josta länsilounaaseen 403 metriä Kartansalon jakokunnan ja Ukonlahden jakokunnan välisen vesipiirirajan, joka on määrätty kihlakunnanoikeuden 27 päivänä maaliskuuta 1913 vahvistamassa vesipiirirajankäyntitoimituksessa n:o 9441, pyykkiin n:o 209, missä ehdotettu uusi raja yhtyy vanhaan kuntien väliseen rajaan.

Suurijoessa, Pieni Matolammessa, Hoikkajoessa ja Iso Matolammessa Tuusniemen ja Vehmersalmen kuntien välinen ennestään määräämätön raja alkaa Kartansalon jakokunnan ja Ukonlahden jakokunnan välisen vesipiirirajan, joka on määrätty kihlakunnanoikeuden 27 päivänä maaliskuuta 1913 vahvistamassa vesipiirirajankäyntitoimituksessa n:o 9441, pyykistä n:o 214 Suurijoen suussa ja jatkuu Suurijokea pitkin sen keskiviivaa noudattaen Pieni Matolampeen, jossa edellä mainittujen jakokuntien välistä vesipiirirajaa pitkin vesipiirirajapyykkiin n:o 215, josta edelleen Ukonlahden jakokunnan vesialueella kaakkoon Hoikkajoen suuhun, josta Hoikkajokea pitkin sen keskiviivaa noudattaen edellä mainitun joen suuhun Iso Matolampeen, josta raja jatkuu Iso Matolammen halki kaakkoon Tuusniemen kunnan Ukonlahden kylän Riihirannan tilan 7:71 ja Vehmersalmen kunnan Ukonlahden kylän Vetoniemen tilan 5:45 välisellä rajalla olevaan pyykkiin n:o 64, missä ehdotettu uusi raja yhtyy vanhaan kuntien väliseen rajaan.

Suvasvedessä Tuusniemen ja Vehmersalmen kuntien välinen ennestään määräämätön raja alkaa Tuusniemen kunnan Ukonlahden kylän Riihirannan tilan 7:71 ja Vehmersalmen kunnan Ukonlahden kylän Karirannan tilan 5:21 välisellä rajalla olevasta pyykistä n:o 66 ja jatkuu koilliseen Ukonlahden jakokunnan vesialueella pyykkien n:ot 48 ja 47 määräämän rajan jatkeella olevaan pisteeseen K, josta edellä mainitun rajan jatketta pitkin edelleen kaakkoon 210 metriä pisteeseen H, josta kohtisuoraan lounaaseen 140 metriä pisteeseen G, josta länsiluoteeseen 680 metriä pisteeseen F. Pisteestä F raja jatkuu ensin eteläkaakkoon 1060 metriä pisteeseen E, joka on 130 metrin päässä Paimensaaren luoteiskulman pohjoisimmasta niemenkärjestä, sitten länsilounaaseen 370 metriä pisteeseen D, sitten lounaaseen 190 metriä pisteeseen C, josta suorakulmaisesti kaakkoon 750 metriä pisteeseen B, joka on 110 metrin päässä Tervosaaren koillisrannasta. Pisteestä B raja jatkuu eteläkaakkoon 210 metriä Tervosaaren länsirannalla olevan luodon ja Pieni Metsosalon keskivälillä sijaitsevaan pisteeseen A, josta etelälounaaseen Ukonlahden jakokunnan ja Roppolan jakokunnan välisen vesipiirirajan, joka on määrätty kihlakunnanoikeuden 4 päivänä maaliskuuta 1912 vahvistamassa vesipiirirajankäyntitoimituksessa n:o 94457, pyykkiin n:o 174, missä ehdotettu uusi raja yhtyy vanhaan kuntien väliseen rajaan.

6 §

Kaavin ja Polvijärven kuntien välisen rajan sijainti määrätään eräiltä osin seuraavasti:

Kylyjärvessä Kaavin ja Polvijärven kuntien välinen ennestään määräämätön raja alkaa Kaavin kunnan Maarianvaaran kylän Kylynlammen tilan 50:3 ja Polvijärven kunnan Saarivaaran kylän Kalliolan tilan 8:6 välisellä rajalla olevasta pyykistä n:o 674 ja jatkuu lounaaseen tilojen välisen pyykkien n:ot 2 ja 674 määräämän rajan jatkeena pisteeseen A, joka on edellä mainitun rajan ja samojen tilojen välisen pyykkien n:ot 675 ja 636 määräämän rajan leikkauspisteessä. Pisteestä A raja jatkuu kaakkoon mainittujen tilojen välisellä rajalla olevaan pyykkiin n:o 636, missä ehdotettu uusi raja yhtyy vanhaan kuntien väliseen rajaan.

7 §

Tämä päätös ei aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

8 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 1989

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Nuorempi hallitussihteeri
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.