678/1989

Annettu Naantalissa 14 päivänä heinäkuuta 1989

Asetus ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun asetuksen 1§:n muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä lisätään ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista 5 päivänä joulukuuta 1985 annetun asetuksen 1§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetulla asetuksella (648/87), uusi 3 momentti seuraavasti:

1 §

Edellä 1 momentissa tarkoitetun lain 4, 5, 7 ja 7 a§:n säännöksiä sovelletaan ammatillisen erityisoppilaitoksen järjestämään kurssitoimintaan, jollei oppilas saa näitä etuja muun lain nojalla tai muulla perusteella.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Naantalissa 14 päivänä heinäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.