648/1989

Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1989

Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Kajaanin kaupungin ja Sotkamon kunnan välillä

Sisäasiainministeriö on kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (73/77) 14§:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Kajaanin kaupungin ja Sotkamon kunnan välistä kuntajakoa muutetaan siten, että muutoksen jälkeen näiden kuntien välinen raja yhtyy 2 ja 3§:ssä tarkoitettujen tilojen ja alueiden kohdalla isojaossa muodostuneisiin kameraalisiin kunnan rajoihin. Sotkamon kunnan Nuasjärven kylän tilan Toimela 5:9 ja Kajaanin kaupungin Linnantauksen kylän tilan Jokikorpi 8:74 kohdalla oleva kunnan raja muutetaan yleistietoimituksessa nro 81931 muodostuneen kameraalisen kunnan rajan kohdalle.

2 §

Kajaanin kaupungista siirretään Sotkamon kuntaan seuraavat tilat, tilanosat ja alueet:

1)Jormaskylästä kokonaan tila Saarela 16:9 sekä osa tiloista Rikkola 99:2 ja Peritalo 57:3;

2)Nuasjärven kylästä kokonaan tilat Pihlajapuro 4:6, Kulmala 4:39, Toimela II 4:40, Toimela 5:9, Pihlajapuro 5:13, Yläniitty 5:15, Antinoja 5:18, Lehtola 5:28, Pekkala 5:29, Osala 5:46, Koivula 5:47, Purola 5:48, Antinaho II 5:49 ja Väliperkkiö 5:50;

3)Laankylästä osa tilasta Lasila 16:3; sekä

4)edellä mainittujen tilojen ja tilanosien alueella olevat yleiset ja yhteiset alueet.

3 §

Sotkamon kunnasta siirretään Kajaanin kaupunkiin seuraavat tilat, tilanosat ja alueet:

1)Linnantauksen kylästä kokonaan tilat Laitala 3:12, Kuusela 3:20, Kotirinne 3:28, Lisä-Valkama 3:33, Sillankorva 3:87, Kynnäs 3:133, Niemelä 3:134, Kuttura 3:194, Tuomela 3:195, Saunamökki 3:204, Nupula 3:205, Savela 3:206, Lepikko 3:207, Pajuranta 3:208, Kuusiniemi 3:209, Jokiranta 3:214 ja Kotirinne II 83 sekä osa tiloista Rantala 3:76, Kominnotko 3:174, Kontinjärvi 3:185, Vesakko 3:215, Onnela 13 ja Vesala 14;

2)Kuluntalahden kylästä kokonaan tila Toivola 10:5 sekä osa tiloista Rinne 1:7, Hiidenkangas 1:9, Hietapuro 1:37, Karjala 6:3, Tihilä 6:37, Kotirinne 10:11, Leihu 10:12, Alaleehu 10:16, Uokari 11:3, Kätkytniemi 29:1 ja Takkaranta 2 29:4;

3)Paltaniemen kylästä kokonaan tilat Leilikumpu 3:35, Kumpula 3:65, Leilikumpu 3:66, Lukkarila 4:25 ja Koskilukkarila 19;

4)Jormuan kylästä kokonaan tilat Tuomipuro 12:13, Tuomipuro 12:17, Tuomipuro 12:19, Leilikumpu 13:7 ja Mätäspuro 77 sekä osa tiloista Kulunnansuo II 1:90 ja Katajavaara 2:20;

5)Lahnasjärven kylästä osa tiloista Mäkijärvi 17:5 ja Jylkynaho 48; sekä

6)edellä mainittujen tilojen ja tilanosien alueilla olevat yleiset ja yhteiset alueet.

4 §

Siirrot eivät aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1989

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Nuorempi hallitussihteeri
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.