Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

631/1989

Annettu Naantalissa 30 päivänä kesäkuuta 1989

Laki työaikalain 3§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 2 päivänä elokuuta 1946 annetun työaikalain (604/46) 3§:n 1 ja 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 3§:n 1 momentti 11 päivänä helmikuuta 1955 annetussa laissa (89/55) ja 3§:n 2 momentti 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1351/88), näin kuuluviksi:

3 §

Tätä lakia ei sovelleta yrityksen toimitusjohtajan työhön eikä välittömästi hänen alaisenaan yrityksen, liikkeen tai laitoksen johtamiseen osallistuvan, johtavassa asemassa olevan henkilön työhön.

Muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun johtavassa asemassa olevaan työntekijään ja sellaiseen työntekijään, jonka pääasiallisena tehtävänä on välittömästi johtaa tai valvoa työtä ja joka ei ota osaa tai vain tilapäisesti ottaa osaa johdettaviensa taikka valvottaviensa työntekijöiden työhön, sovelletaan tätä lakia, kuitenkin lukuun ottamatta 10 ja 13§:n säännöksiä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä loka>kuuta 1989.

Hallituksen esitys 45/89
Sosiaalivaliok. miet. 11/89
Suuren valiok. miet. 68/89

Naantalissa 30 päivänä kesäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.