630/1989

Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1989

Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta eräiltä osin Halsuan, Kaustisen, Ullavan ja Vetelin kuntien välillä

Sisäasiainministeriö on kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (73/77) 14§:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Kuntajakoa Halsuan, Kaustisen, Ullavan ja Vetelin kuntien välillä muutetaan siten, että mainittujen kuntien rajat 2-8 §:ssä tarkoitettujen tilojen kohdalla yhtyvät muutoksen jälkeen maarekisteriin 1 päivänä kesäkuuta 1967 merkityssä halkomisuusjaossa TN:o 25354a ja maarekisteriin 29 päivänä joulukuuta 1972 merkityssä uusjaossa TN:o 25354 muodostuneisiin kameraalisiin kunnan rajoihin.

2 §

Kaustisen kunnasta siirretään Halsuan kuntaan Rössin kylässä osa tiloista Rödsömetsä 10:3, Rimpineva 10:4, Holkinniemenneva 10:7, Petäjämaa 10:10, Lehtoniemi 10:11 ja Palosaari 12 sekä tilanosien alueella olevat yleiset ja yhteiset alueet.

3 §

Halsuan kunnasta siirretään Kaustisen kuntaan seuraavat tilanosat ja alueet:

1) Linnusperän kylässä osa tiloista Indolaskiftet 1:9, Rimpineva 1:10 ja Tervalampi 1:11;

2) Köyhäjoen kylässä osa tiloista Metsä-Pesola 7:2 ja Koskinen 7:8;

3) Kaustin kylässä osa tilasta Metsäketola 18:39; sekä

4) edellä mainittujen tilanosien alueella olevat yleiset ja yhteiset alueet.

4 §

Halsuan kunnasta siirretään Vetelin kuntaan Vetelin kylässä osa tilasta Lumppio 19 sekä tilanosan alueella olevat yleiset ja yhteiset alueet.

5 §

Ullavan kunnasta siirretään Kaustisen kuntaan Linnusperän kylässä osa tiloista Indolaskiftet I 4:2 ja Storeutskog 4:4 sekä tilanosien alueella olevat yleiset ja yhteiset alueet.

6 §

Ullavan kunnasta siirretään Halsuan kuntaan Rössin kylässä osa tilasta Rimpineva 10:4 sekä tilanosan alueella olevat yleiset ja yhteiset alueet.

7 §

Vetelin kunnasta siirretään Kaustisen kuntaan Linnusperän kylässä osa tiloista Rimpineva 1:10 ja Storeutskog 4:4 sekä tilanosien alueella olevat yleiset ja yhteiset alueet.

8 §

Vetelin kunnasta siirretään Halsuan kuntaan Rössin kylässä osa tilasta Rimpineva 10:4 sekä tilanosan alueella olevat yleiset ja yhteiset alueet.

9 §

Siirrot eivät aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

10 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1989

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Nuorempi hallitussihteeri
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.