620/1989

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1989

Suomen Pankin päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta annetun Suomen Pankin päätöksen muuttamisesta

Suomen Pankki on 13 päivänä joulukuuta 1985 annetun valuuttalain (954/85) ja sen täytäntöönpanosta samana päivänä annetun valtioneuvoston päätöksen (955/85) nojalla

muuttanut mainitun päätöksen soveltamisesta samana päivänä antamansa päätöksen (979/85) 5 luvun 1§:n ja 6 luvun 2, 3, 5 ja 5 a§:n, näistä 6 luvun 5§:n sellaisena kuin se on 18 päivänä huhtikuuta 1986 annetussa Suomen Pankin päätöksessä (344/86), 6 luvun 2, 3 ja 5 a§:n sellaisina kuin ne ovat 13 päivänä toukokuuta 1987 annetussa Suomen Pankin päätöksessä (513/87) ja 5 luvun 1§:n sellaisena kuin se on 21 päivänä kesäkuuta 1988 annetussa Suomen Pankin päätöksessä (620/88), sekä

lisännyt 6 a lukuun uuden 2§:n, seuraavasti:

5 luku

Juoksevat valuuttatoimet

1 §

Juoksevat valuuttatoimet edellyttävät maksun aiheen toteamiseksi Suomen Pankin erityislupaa, jos valuutan hankinnan tai kotiuttamisen yhteydessä valuuttapankille tai sen lukuun toimivalle muulle pankille ei esitetä tämän päätöksen 2 luvun 4§:ssä tai 3 luvun 3§:ssä tarkoitettuja selvityksiä.

6 luku

Luotot ja vakuudet

2 §

Ennakoiden maksaminen ulkomailla asuvalle tavaroiden ja palveluiden myyjälle on sallittua.

3 §

Toimitusluoton vastaanottaminen ulkomailla asuvalta tavaroiden ja palveluiden myyjältä on sallittua.

5 §

Kansainvälisessä välityskaupassa maksujen suorittaminen ulkomailla asuvalle myyjälle on sallittua. Jos kaupan osapuolena on maksusopimusmaassa asuva, valuuttatoimi edellyttää kuitenkin Suomen Pankin erityislupaa.

5 a §

Projektiviejä tai suomalainen alihankkija saa ottaa vastaan toimitusluottoa ulkomailla asuvalta myyjältä.

6 a luku

Suorat sijoitukset

2 §

Suorat sijoitukset Suomeen ovat sallittuja Suomen Pankin erikseen antamien määräysten mukaisesti. Jos sijoitus tehdään Suomen Pankin erikseen määrittelemään rahoitus- tai vakuutussektorilla toimivaan yritykseen tai maksusopimusmaasta, sijoitus edellyttää kuitenkin Suomen Pankin erityislupaa.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1989.

Hesingissä 15 päivänä kesäkuuta 1989

Suomen Pankki


Rolf Kullberg Johtokunnan puheenjohtaja


Pentti Uusivirta Johtokunnan jäsen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.