619/1989

Annettu Naantalissa 30 päivänä kesäkuuta 1989

Asetus sosiaalipalveluista perittävistä maksuista annetun asetuksen 3§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan 2 päivänä joulukuuta 1983 sosiaalipalveluista perittävistä maksuista annetun asetuksen (887/83) 3§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 17 päivänä kesäkuuta 1988 annetulla asetuksella (531/88), seuraavasti:

3 §
Lasten päivähoito

Lasten päivähoidosta annetussa laissa (36/73) tarkoitetusta päiväkoti- ja perhepäivähoidosta peritään muulta kuin vähävaraiselta lapsen vanhemmalta tai muulta huoltajalta maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Maksu peritään kunnan tai kuntainliiton päättämän korvausluokan mukaan. Maksu on:

1) yli 5 tuntia kestävästä

a) alle 3-vuotiaiden lasten hoidosta kolmannessa korvausluokassa 140, neljännessä 280, viidennessä 415, kuudennessa 555, seitsemännessä 690 ja kahdeksannessa 690 markkaa kalenterikuukaudelta; ensimmäisessä ja toisessa korvausluokassa ei peritä maksua;

b) 3-5-vuotiaiden lasten hoidosta ensimmäisessä korvausluokassa 140, toisessa 285, kolmannessa 430, neljännessä 570, viidennessä 710, kuudennessa 855, seitsemännessä 995 ja kahdeksannessa 1 140 markkaa kalenterikuukaudelta; ja

c) 6-10-vuotiaiden lasten hoidosta ensimmäisessä korvausluokassa 115, toisessa 230, kolmannessa 345, neljännessä 460, viidennessä 570, kuudennessa 685, seitsemännessä 800 ja kahdeksannessa 915 markkaa kalenterikuukaudelta; sekä

2) enintään 5 tuntia kestävästä

a) alle 3-vuotiaiden lasten hoidosta kolmannessa korvausluokassa 80, neljännessä 160, viidennessä 235, kuudennessa 315, seitsemännessä 390 ja kahdeksannessa 390 markkaa kalenterikuukaudelta; ensimmäisessä ja toisessa korvausluokassa ei peritä maksua;

b) 3-5-vuotiaiden lasten hoidosta ensimmäisessä korvausluokassa 80, toisessa 160, kolmannessa 240, neljännessä 325, viidennessä 405, kuudennessa 485, seitsemännessä 565 ja kahdeksannessa 645 markkaa kalenterikuukaudelta;

c) 6-10-vuotiaiden lasten hoidosta ensimmäisessä korvausluokassa 40, toisessa 80, kolmannessa 115, neljännessä 150, viidennessä 190, kuudennessa 230, seitsemännessä 270 ja kahdeksannessa 305 markkaa kalenterikuukaudelta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1989. Jos uusi toimintavuosi alkaa tätä myöhemmin, maksut peritään aikaisemmin voimassa olleiden perusteiden mukaisesti uuden toimintavuoden alkuun saakka.

Naantalissa 30 päivänä kesäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.