618/1989

Annettu Naantalissa 30 päivänä kesäkuuta 1989

Asetus valtion siementarkastuslaitoksen tarkastusmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan valtion siementarkastuslaitoksen tarkastusmaksuista 28 päivänä kesäkuuta 1985 annetun asetuksen (514/85) 2§:n 1 ja 2 momentti, 3§, 4§:n 4 momentti, 5§:n 4 momentti ja 6§, sellaisina kuin ne ovat 15 päivänä heinäkuuta 1988 annetussa asetuksessa (659/88), näin kuuluviksi:

2 §

Maksut laboratoriossa suoritettavista siementavaranäytteiden puhtaus- ja itävyystarkastuksista ovat:

Puhtaus mk
Viljat ja herne sekä Beta- ja Brassicapeltokasvit 78,-
Nurmipalkokasvit, timotei ja rölli 145,-
Muut nurmi- ja nurmikkokasvit 291,-
Öljytavara 114,-
Muiden lajien siemenet kpl/kg 127,-
Itävyys mk
Viljat ja herne 117,-
Viljat peitattuna 121,-
Viljat ilman peittausta ja peitattuna 203,-
Beta- ja Brassicapeltokasvit 133,-
Nurmipalkokasvit ja timotei 109,-
Muut nurmi- ja nurmikkokasvit 157,-
Vihannes- ja koristekasvit 115,-
Viljat tetrazolium-menetelmällä 503,-

Maksut muista laboratoriotarkastuksista ovat:

mk
Orastuminen 118,-
Aitous, viljat ja herne 132,-
Aitous, peruna 212,-
1 000 siemenen paino 55,-
Kosteus 86,-
Kuoriutuneet siemenet 67,-
Ohran viirutauti 132,-
Lentonoen alkiomääritys 208,-
Hehtolitran paino 63,-
Hukkakauramääritys 101,-
Perunan mukuloiden taudit ja vioitukset 125,-
Perunan lajitteluaste 91,-
Perunan X-, S- ja Y-virustestaus lehdistä 361,-
Perunan Y-virustestaus mukuloista 393,-

3 §

Maksut kenttäkoeviljelyksin suoritettavista tarkastuksista ovat:

mk
Viljat ja herne 1 005,-
Nurmi-, öljy- ja vihanneskasvit 433,-
Peruna, ilman virustestausta 309,-
Peruna, virustestauksen kanssa 673,-
4 §

Viljelystarkastustodistuksesta ja varastotarkastustodistuksesta peritään 55 markkaa.

5 §

Jokaisesta kiinnitettävästä näytteenottotodistuksesta, vakuustodistuksesta tai lyijykkeestä peritään tarvikkeen hankintahinta lisättynä 8§:n 3 kohdan mukaisella välillisten kustannusten määrällä. Näytteenottotodistuksista ja vakuustodistuksista peritään kuitenkin vähintään 63 markkaa kauppaerältä.

6 §

Muita maksuja peritään seuraavasti:

mk
Siemenseosilmoitusten tarkastamisesta 100,-
Kansainvälisestä tarkastustodistuksesta 82,-
Kirjallisesti tai muulla tavoin annetusta tarkastustodistuksen ennakkoilmoituksesta 15,-
Kansainvälisen todistuksen hyväksymistarkastuksesta 155,-

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä heinäkuuta 1989. Ennen sanottua ajankohtaa valtion siementarkastuslaitokseen toimitettujen näytteiden tarkastuksista perittäviin maksuihin sovelletaan kuitenkin aikaisempia säännöksiä.

Naantalissa 30 päivänä kesäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.