600/1989

Annettu Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 1989

Valtioneuvoston päätös ammattimaisen moottoriajoneuvoliikenteen taksojen vahvistamisesta

Valtioneuvosto on elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27 päivänä syyskuuta 1919 annetun lain 22§:n nojalla, sellaisena kuin se on 9 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa laissa (533/89), liikenneministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Liikenneministeriö vahvistaa seuraavat ammattimaisen moottoriajoneuvoliikenteen taksat:

1) linja-autojen linjaliikenteen taksan, lukuunottamatta pääkaupunkiseudun, Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan, Turun ja Tampereen sisäisen liikenteen taksoja,

2) linja-autojen tilausliikenteen taksan säännöllisten koululais- ja työmatkakuljetusten osalta,

3) taksien taksan,

4) invataksien taksan sekä

5) sairasautojen taksan.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1989.

Samalla kumotaan ne liikenneministeriön aikaisemmin vahvistamat taksat, jotka tällä päätöksellä jätetään vahvistusmenettelyn ulkopuolelle. Voimaan jäävät kuitenkin 1§:n 1 kohdassa mainittujen kaupunkien sekä pääkaupunkiseudun sisäisen linjaliikenteen taksat, kunnes niistä kaupunkien tai pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan päätöksillä toisin määrätään.

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 1989

Liikenneministeri
Pekka Vennamo

Toimistopäällikkö
Jarmo Hirsto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.