583/1989

Annettu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 1989

Asetus ydinturvallisuusneuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä lisätään ydinturvallisuusneuvottelukunnasta 12 päivänä helmikuuta 1988 annettuun asetukseen (164/88) uusi 5 a§ seuraavasti:

5 a §

Neuvottelukunta voi asettaa keskuudestaan jaostoja.

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi, asian oltua valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsitteltävänä, antaa neuvottelukunnalle luvan kutsua neuvottelukunnan jaostoihin jäseniksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, neuvottelukuntaan kuulumattomia henkilöitä. Näillä jaoston jäsenillä on jaoston kokouksissa sama asema kuin neuvottelukunnan jäsenillä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1989.

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.