555/1989

Annettu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 1989

Laki raastuvanoikeudesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan raastuvanoikeudesta 23 päivänä huhtikuuta 1976 annetun lain (351/76) 1§:n 2 momentti ja 4§, sellaisina kuin ne ovat, 1§:n 2 momentti 16 päivänä joulukuuta 1977 annetussa laissa (929/77) ja 4§ 14 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa (896/79), sekä

muutetaan 5 ja 6§ näin kuuluviksi:

5 §

Raastuvanoikeuden yhteydessä voi toimia maistraatti. Raastuvanoikeudessa palveleva henkilö voidaan määrätä hoitamaan tehtäviä erillisessä maistraatissa.

6 §

Asioiden jakamisesta raastuvanoikeuden eri osastojen kesken, hallinto- ja talousasioiden käsittelystä, muiden kuin tuomarin virkojen kelpoisuusvaatimuksista sekä niiden täyttämismenettelystä, virkavapaudesta, sijaisten määräämisestä, tuomioistuimen jäsenten ja virkamiesten tehtävistä, kanslian aukioloajoista sekä muuten tämän lain täytäntöönpanosta säädetään asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1989.

Sivutoimisten neuvosmiesten osalta sovelletaan kuitenkin aikaisempaa lakia, kunnes osa-aikaiset neuvosmiesten virat on valtion virkamieslain (755/86) säätämässä järjestyksessä perustettu.

Hallituksen esitys 67/89
Lakivaliok. miet. 4/89
Suuren valiok. miet. 28/89

Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.