554/1989

Annettu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 1989

Laki maistraatista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan maistraatista 23 päivänä huhtikuuta 1976 annetun lain (341/76) 4 §:n 2 momentti ja 7 § sekä

muutetaan 3 §:n 3 momentti ja 8 §,

näistä 3 §:n 3 momentti sellaisena kuin se on 16 päivänä joulukuuta 1977 annetussa laissa (930/77), näin kuuluviksi:

3 §

Erillisen maistraatin virassa palveleva henkilö voidaan määrätä hoitamaan tehtäviä raastuvanoikeudessa.

8 §

Maistraatin jäsenten ja virkamiesten tehtävistä, muiden kuin tuomarin virkojen kelpoisuusvaatimuksista ja täyttämismenettelystä sekä näitä virkoja koskevasta virkavapaudesta ja sijaisten määräämisestä, kanslian aukioloajoista sekä muuten tämän lain täytäntöönpanosta säädetään asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1989.

Sivutoimisten kunnallisneuvosmiesten osalta sovelletaan kuitenkin aikaisempaa lakia kunnes osa-aikaiset kunnallisneuvosmiesten virat on valtion virkamieslain (755/86) säätämässä järjestyksessä perustettu.

Hallituksen esitys 89/89
Lakivaliok. miet. 2/89
Suuren valiok. miet. 29/89

Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.