545/1989

Annettu Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 1989

Asetus lääkärintoimen harjoittamisesta annetun asetuksen 2 a§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan lääkärintoimen harjoittamisesta 26 päivänä marraskuuta 1982 annetun asetuksen (868/82) 2 a§, sellaisena kuin se on 14 päivänä marraskuuta 1986 annetussa asetuksessa (810/86), näin kuuluvaksi:

2 a §

Sen estämättä, mitä 2§:n 1 momentissa on säädetty, lääkintöhallitus voi hyväksyä enemmän kuin kolme kuukautta muussa lääkintöhallituksen nimeämän terveyskeskuksen lääkärin virassa, toimessa tai tehtävässä kuin lääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain 2§:n 1 momentissa tarkoitetun laitoksen apulaislääkärin virassa, toimessa tai tehtävässä suoritettua palvelua korvaamaan tämän asetuksen 2§:n 1 momentissa tarkoitettua terveyskeskuspalvelua. Lisäksi lääkintöhallitus voi hyväksyä 2§:n 1 momentissa tarkoitetun sairaalapalvelun korvattavaksi joko kokonaan tai osaksi palveluna terveyskeskuksen lääkärin virassa, toimessa tai tehtävässä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1989.

Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.