515/1989

Annettu Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 1989

Asetus vuonna 1989 kertyvien sosiaaliturvamaksujen jakautumasta annetun asetuksen 1§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan vuonna 1989 kertyvien sosiaaliturvamaksujen jakautumasta 3 päivänä helmikuuta 1989 annetun asetuksen (96/89) 1§ näin kuuluvaksi:

1 §

Vuodelta 1989 ilman erillistä maksuunpanoa maksetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista, kun palkka on maksettu ennen 1 päivää toukokuuta 1989, on katsottava olevan, jos palkan maksajana on:

a)valtio ja sen muu laitos kuin sellainen liikelaitos, johon sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (627/87), Ahvenanmaan maakunta ja kunnallinen liikelaitos

työnantajan 	kansan- 	sairaus- 
sosiaali- 		eläke- 		vakuutus-
turvamaksu- 	maksua 		maksua 
prosentti 		 % 		 %  
 6,90 		64,493 		35,507 

b)kunta ja kuntainliitto

työnantajan 	kansan- 	sairaus- 
sosiaali- 		eläke- 		vakuutus-
turvamaksu- 	maksua 		maksua 
prosentti 		 % 		 %  
 8,15 		54,601 		45,399 

c)evankelis-luterilainen kirkko ja sen seurakunta sekä seurakuntainliitto, ortodoksinen kirkkokunta ja sen seurakunta

työnantajan 	kansan- 	sairaus- 
sosiaali- 		eläke- 		vakuutus-
turvamaksu- 	maksua 		maksua 
prosentti 		 % 		 %  
 8,40 		52,976 		47,024 

d)muu kuin a, b tai c kohdassa tarkoitettu työnantaja

työnantajan 	kansan- 	sairaus- 
sosiaali- 		eläke- 		vakuutus-
turvamaksu- 	maksua 		maksua 
prosentti 		 % 		 %  
5,10 		76,471 		23,529 
6,15 		80,488 		19,512 
6,75 		82,222 		17,778 

Vuodelta 1989 ilman erillistä maksuunpanoa maksetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista, kun palkka on maksettu 1 päivänä toukokuuta 1989 tai sen jälkeen, on katsottava olevan, jos palkan maksajana on:

a)valtio ja sen muu laitos kuin sellainen liikelaitos, johon sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (627/87), Ahvenanmaan maakunta ja kunnallinen liikelaitos

työnantajan 	kansan- 	sairaus- 
sosiaali- 		eläke- 		vakuutus-
turvamaksu- 	maksua 		maksua 
prosentti 		 % 		 %  
 7,15 		62,238 		37,762 

b)kunta ja kuntainliitto

työnantajan 	kansan- 	sairaus- 
sosiaali- 		eläke- 		vakuutus-
turvamaksu- 	maksua 		maksua 
prosentti 		 % 		 %  
 8,40 		52,976 		47,024 

c)evankelis-luterilainen kirkko ja sen seurakunta sekä seurakuntainliitto, ortodoksinen kirkkokunta ja sen seurakunta

työnantajan 	kansan- 	sairaus- 
sosiaali- 		eläke- 		vakuutus-
turvamaksu- 	maksua 		maksua 
prosentti 		 % 		 %  
 8,65 		51,445 		48,555 

d)muu kuin a, b tai c kohdassa tarkoitettu työnantaja

työnantajan 	kansan- 	sairaus- 
sosiaali- 		eläke- 		vakuutus-
turvamaksu- 	maksua 		maksua 
prosentti 		 % 		 %  
 5,35 		72,897 		27,103 
 6,40 		77,344 		22,656
 7,00 		79,286 		20,714 

Vuodelta 1989 maksuunpanon perusteella suoritetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista, kun palkka on maksettu ennen 1 päivää toukokuuta 1989, on katsottava olevan:

kansaneläke- 	sairausvakuutus- 
 maksua 		 maksua 
  % 		  %  
  78,0 		  22,0 

Vuodelta 1989 maksuunpanon perusteella suoritetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista, kun palkka on maksettu 1 päivänä toukokuuta 1989 tai sen jälkeen, on katsottava olevan:

kansaneläke- 	sairausvakuutus- 
 maksua 		 maksua 
  % 		  %  
  75,0 		  25,0 

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä kesäkuuta 1989.

Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.