509/1989

Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989

Asetus ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista 5 päivänä joulukuuta 1985 annetun asetuksen (967/85) 1§:n 1 momentti näin kuuluvaksi:

1 §

Ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain (498/83) 5-7§:n säännöksiä sovelletaan aikuiskoulutuksena järjestetyssä ammatillisessa peruskoulutuksessa oleviin oppilaisiin lukuun ottamatta yksityis- ja etäopetuksessa olevia oppilaita. Iltaopetuksessa oleviin oppilaisiin sovelletaan kuitenkin ainoastaan lain 5§:n säännöstä siten, että siinä tarkoitettu etu järjestetään maksuttomana iltaruokailuna.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1989.

Poiketen siitä mitä 1§:n 1 momentissa on säädetty, niissä oppilaitoksissa, joissa myös iltaopetuksessa oleville oppilaille on ennen vuotta 1986 valtion varoin tai valtionapuun oikeuttavana järjestetty tai annettu lain 5-7§:ssä mainitut edut, sovelletaan edelleen vuoden 1992 loppuun lain 5-7§:n säännöksiä.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.