492/1989

Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989

Asetus eräiden eläinlajien rauhoittamisesta

Ympäristöministerin esittelystä säädetään 23 päivänä helmikuuta 1923 annetun luonnonsuojelulain (71/23) 14 pykälän 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 13 päivänä huhtikuuta 1962 annetussa laissa (292/62):

1 §
Nisäkkäät

Seuraavat nisäkäslajit on rauhoitettu:

koivuhiiri (Sicista betulina)

maamyyrä (Talpa europea)

päästäislajit (Sorex ja Neomys)

tammihiiri (Eliomys quercinus)

2 §
Matelijat ja sammakkoeläimet

Seuraavat matelija- ja sammakkoeläinlajit on rauhoitettu:

matelijat

kangaskäärme (Coronella austriaca)

rantakäärme (Natrix natrix)

sisilisko (Lacerta vivipara)

vaskitsa (Anguis fragilis)

sammakkoeläimet

rupikonna (Bufo bufo)

rupilisko (Triturus cristatus)

sammakko (Rana temporaria)

vesilisko (Triturus vulgaris)

viitasammakko (Rana arvalis)

3 §
Nilviäiset

Helmisimpukka (Margaritana margaritifera) on rauhoitettu.

4 §
Hyönteiset

Seuraavat hyönteislajit on rauhoitettu:

perhoset

etelänpurohopeatäplä (Clossiana thore thore)

harjusinisiipi (Pseudophilotes baton)

hierakkalehtimittari (Scopula corrivalaria)

isoapollo (Parnassius apollo)

isokultasiipi (Lycaena dispar)

juovapunatäpläperhonen (Zygaena osterodensis)

juurilasisiipi (Bembecia scopigera)

kalliosinisiipi (Scolitantides orion)

kirjopapurikko (Lopinga achine)

lehtohopeatäplä (Clossiana titania)

lehtovähämittari (Chloroclystis vata)

muurahaissinisiipi (Maculinea arion)

neidonkielikoisa (Cynaeda dentalis)

pikkuapollo (Parnassius mnemosyne)

pohjanvalkotäpläpaksupää (Hesperia comma catena)

raitalasisiipi (Sesia bembeciformes)

raunikkikoi (Caryocolum petryi)

ruokohämy-yökkönen (Photedes brevilinea)

sinilehtimittari (Scopula decorata)

tummaverkkoperhonen (Melitaea diamina)

tundrasinisiipi (Agriades glandon)

tyräkkikääriäinen (Lobesia occidentalis)

varjotäpläkoi (Ethmia terminella)

kovakuoriaiset

erakkokuoriainen (Osmoderma eremita)

punahärö (Cucujus cinnaberinus)

5 §
Rauhoitusmääräys

Rauhoitettujen eläinten munia, toukkia, koteloita tai aikuisia yksilöitä ei saa tappaa, vahingoittaa, ottaa haltuun tai aiheettomasti häiritä.

6 §
Poikkeukset rauhoituksesta

Päästäisten ja koivuhiiren pyynti on sallittu opetus- ja tutkimustarkoituksissa. Rakennukseen tulleen 1§:n nojalla rauhoitetun nisäkkään tammihiirtä lukuunottamatta, saa kuitenkin pyytää.

Sammakkoeläinten mädin, toukkien ja aikuisten yksilöiden ottaminen rupiliskoa lukuunottamatta, on sallittu opetus- tai tutkimustarkoituksissa.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1989.

Asetuksella kumotaan eräiden harvinaisten eläinten rauhoittamisesta toukokuun 27 päivänä 1976 annettu asetus (440/76) sekä matelijoiden ja sammakkoeläinten rauhoittamisesta huhtikuun 26 päivänä 1983 annettu asetus (404/83).

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.