491/1989

Annettu Helsingissä 26 päivänä tuokokuuta 1989

Asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen 68 ja 163§:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan ortodoksisesta kirkkokunnasta 6 päivänä maaliskuuta 1970 annetun asetuksen 68§ ja 163§:n 1 ja 4 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 68§ 27 päivänä marraskuuta 1987 annetussa asetuksessa (894/87) sekä 163§:n 1 ja 4 momentti 23 päivänä elokuuta 1971 annetussa asetuksessa (647/71), sekä

lisätään 163§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna viimeksi mainituilla asetuksilla, uusi 3 ja 4 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti ja muutettu 4 momentti siirtyvät 5 ja 6 momentiksi, seuraavasti:

68 §

Seurakunnan palveluksessa olevan muun kuin 67§:ssä tarkoitetun henkilöstön vuosilomasta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtion virkamiesten vuosilomasta on säädetty tai sovittu. Seurakunnanneuvosto päättää tämän henkilöstön vuosiloman ajankohdasta ja siitä, kuka hoitaa vuosilomalla olevan tehtäviä loman aikana.

163 §

Kirkollishallituksessa on myös museonhoitajan, arkkipiispan sihteerin ja tutkijan virat.


Arkkipiispan sihteerillä tulee olla pappiskoulutus.

Kelpoisuusehtona tutkijan virkaan on ylempi korkeakoulututkinto, jossa tai erillisenä on suoritettu arvosana laudatur tai syventävät opinnot taidehistoriassa, kulttuurihistoriassa tai historiassa.


Museonhoitajan, arkkipiispan sihteerin ja tutkijan nimittää virkaan kirkollishallitus samassa järjestyksessä kuin lainoppineen asessorin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1989 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran 31 päivänä maaliskuuta 1989 päättyvältä lomanmääräytymisvuodelta annettavaan vuosilomaan.

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.