490/1989

Annettu Helsingissä 26 päivänä tuokokuuta 1989

Asetus alaltaan vaihtuvista sopimuspalkkaisista professorin viroista

Opetusministerin esittelystä säädetään Jyväskylän yliopistosta 19 päivänä joulukuuta 1980 annetun lain (899/80) 16§:n, Oulun yliopistosta 22 päivänä joulukuuta 1983 annetun lain (1033/83) 16§:n, Joensuun yliopistosta 21 päivänä tammikuuta 1983 annetun lain (128/83) 16§:n, Kuopion yliopistosta 21 päivänä tammikuuta 1983 annetun lain (129/83) 14§:n, Turun yliopistosta 29 päivänä joulukuuta 1973 annetun lain (1030/73) 14§:n 2 momentin, Tampereen yliopistosta 25 päivänä toukokuuta 1973 annetun lain (445/73) 14§:n 2 momentin, Åbo Akademi -nimisestä yliopistosta 30 päivänä joulukuuta 1980 annetun lain (1057/80) 19§:n, Teknillisestä korkeakoulusta 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetun lain (684/85) 16§:n, Tampereen teknillisestä korkeakoulusta 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetun lain (685/85) 15§:n, Lappeenrannan teknillisestä korkeakoulusta 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetun lain (686/85) 15§:n ja Helsingin kauppakorkeakoulusta 29 päivänä joulukuuta 1973 annetun lain (1032/73) 14§:n 2 momentin nojalla:

1 §

Tämä asetus koskee Jyväskylän yliopiston, Oulun yliopiston, Joensuun yliopiston, Kuopion yliopiston, Turun yliopiston, Tampereen yliopiston, Åbo Akademi -nimisen yliopiston, Teknillisen korkeakoulun, Tampereen teknillisen korkeakoulun, Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun ja Helsingin kauppakorkeakoulun alaltaan vaihtuvaa sopimuspalkkaista professorin virkaa.

2 §

Alaltaan vaihtuvan sopimuspalkkaisen professorin viran alasta sekä viran sijoittamisesta päättää asianomainen korkeakoulu. Viran tultua avoimeksi on viran alasta ja sijoittamisesta tehtävä uusi päätös.

3 §

Alaltaan vaihtuvan professorin viran haltijan tulee harjoittaa ja johtaa alansa tutkimusta sekä korkeakoulun rehtorin vahvistaman ohjelman mukaisesti antaa opetusta ja ohjata lähinnä jatko-opiskelijoita.

Osa-aikaisena perustettuun professorin virkaan kuuluvasta työmäärästä on erikseen säädetty.

4 §

Alaltaan vaihtuva professorin virka täytetään kutsumismenettelyä käyttäen määräajaksi, enintään kuitenkin viideksi vuodeksi kerrallaan, tai toistaiseksi. Kutsumismenettelystä on muutoin voimassa, mitä asianomaisen korkeakoulun osalta on säädetty.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1989.

Tällä asetuksella kumotaan alaltaan vaihtuvista sopimuspalkkaisista professorin viroista 29 päivänä heinäkuuta 1988 annettu asetus (706/88).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.