482/1989

Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989

Asetus työelämän tutkimuspolitiikan neuvottelukunnasta

Työvoimaministerin esittelystä säädetään:

1 §

Työministeriön apuna toimii työelämän tutkimuspolitiikan neuvottelukunta, jonka tehtävänä on:

1)antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä työelämän tutkimusta koskevissa asioissa;

2)seurata kotimaista ja ulkomaista työelämän tutkimusta;

3)laatia työelämän tutkimusohjelmia sekä;

4)kehittää valtionhallinnon, työelämän tutkimusyhteisöjen sekä työmarkkinaosapuolten keskinäistä yhteistyötä.

2 §

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 12 muuta jäsentä. Kullekin jäsenelle on nimettävä henkilökohtainen varamies.

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet sekä varajäsenet nimeää valtioneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnassa tulee olla tasapuolisesti eri työmarkkinaosapuolien ja työelämän tutkimusta rahoittavien yhteisöjen nimeämiä henkilöitä.

3 §

Neuvottelukunnalla on oikeus käyttää apunaan pysyviä asiantuntijoita.

4 §

Neuvottelukunnan sihteeristönä toimivat ministeriön määräämät ministeriön virkamiehet.

5 §

Neuvottelukunnasta on muutoin voimassa, mitä komiteoista on määrätty.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1989.

Toimenpiteisiin tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi voidaan ryhtyä jo ennen sen voimaantuloa.

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työvoimaministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.