472/1989

Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989

Asetus ajoneuvojen katsastuksesta ja rekisteröinnistä annetun asetuksen 1§:n muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä muutetaan ajoneuvojen katsastuksesta ja rekisteröinnistä 26 päivänä maaliskuuta 1982 annetuksen asetuksen (234/82) 1§:n 2 ja 3 momentti seuraavasti:

1 Luku

Yleisiä säännöksiä

1 §

2. Tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan sotilasajoneuvoasetuksessa (901/87) määriteltyjen sotilasajoneuvojen katsastuksiin ja rekisteröintiin siten kuin puolustusministeriö määrää.

3. Puolustusministeriö määrää liikenneministeriötä kuultuaan, mitkä sotilasajoneuvot rekisteröidään ja katsastetaan autorekisterikeskuksen toimesta. Puolustusministeriö antaa tarkemmat määräykset puolustusvoimien toimesta järjestettävästä ajoneuvojen katsastuksesta ja rekisteröinnistä sekä siitä, mille viranomaiselle puolustusvoimissa kuuluvat ne tehtävät, jotka tässä asetuksessa on säädetty autorekisterikeskukselle ja sen alaisille katsastustoimipaikoille.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1989.

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.