471/1989

Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989

Asetus ajoneuvoasetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä muutetaan 26 päivänä maaliskuuta 1982 annetun ajoneuvoasetuksen (233/82) 1§:n 3 momentti, 39§:n 5 momentti sekä 65§:n 1 momentin e kohta ja 2 momentin b kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 65§:n 1 momentin e kohta ja 2 momentin b kohta 13 päivänä marraskuuta 1987 annetussa asetuksessa (850/87), seuraavasti:

1 §

3. Tätä asetusta ja sen nojalla annettuja määräyksiä sovelletaan sotilasajoneuvoasetuksen (901/87) 2§:ssä määriteltyihin sotilasajoneuvoihin panssariajoneuvoa lukuun ottamatta siten kuin sotilasajoneuvoasetuksessa säädetään tai sen nojalla määrätään.


39 §

5. Perävaunun kytkemiselle autoon on saatava katsastustoimipaikan hyväksyminen, ei kuitenkaan sellaiselle kytkennälle, jossa sekä auto että perävaunu ovat hyväksytyt ministeriön erikseen määräämien ehtojen mukaiseen ristiinkytkentään. Ajoneuvon vahingoittumisesta johtuvalle tilapäiselle kytkemiselle ei myöskään tarvita katsastustoimipaikan hyväksymistä.

65 §

1.Autorekisterikeskuksen määräämä katsastustoimipaikka voi autorekisterikeskuksen antamien yleisten ohjeiden mukaisesti erityisestä syystä myöntää yksittäiselle ajoneuvolle tai ajoneuvoyhdistelmälle poikkeuksen tämän asetuksen säännöksistä seuraavasti:


e) 33 ja 33 a§:n, 34§:n 1 ja 2 momentin, 35§:n 1 momentin ja 36§:n 1 momentin säännöksistä erikoiskuljetukseen käytettävän perävaunun tai vastaavan hinattavan laitteen vetoautolle, erikoisautolle, traktorille ja moottorityökoneelle sekä työmaalta toiselle ja huoltotarkoituksessa tapahtuvissa traktorin tai työkoneen kuljetuksissa käytettävälle kuorma-autolle; ja


2.Autorekisterikeskus voi erityisestä syystä, jos ajoneuvon käyttötarkoituksesta johtuva rakenne tai varustus sitä edellyttää, ministeriön antamien yleisten ohjeiden mukaisesti myöntää poikkeuksen tämän asetuksen säännöksistä seuraavasti:


b)ajoneuvomallille kuorma- ja linja-autoa lukuun ottamatta 33 ja 33 a§:n, 34§:n 1 momentin, 35§:n 1 momentin ja 36§:n 1 momentin säännöksistä;Tämä asetus tulee voimaan 39§:n 5 momentin osalta 1 päivänä kesäkuuta 1989 ja muilta osin 1 päivänä tammikuuta 1990.

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1989

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.